ΙΝΤΚΑ

ΙΝΤΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ 0.44

Ολες οι μετρήσεις είναι σε κλεισίματα.Στα υψηλά των 0.708 έληξε 5 κυματικό με το 5=261.8% του 1. Αυτή τη στιγμή διορθώνει ΟΛΗ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ βρισκόμενη εντός καθοδικού καναλιού ιδιαίτερα μεγάλης κλίσης. Διάσπαση του 0.524 θα σημάνει κίνηση στην επόμενη αναλογία στο c=261.8% του Α στο 0.44 όπου δίνει 161.8% κουμπώνοντας και το εσωτερικό. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το 61.8 της συνολική διόρθωσης (πράσινο φίμπο).  Ενδιάμεσος σταθμός το 0.49+ όπου ίσως δούμε μικρή αντίδραση.
Η όλη εικόνα δείχνει ό,τι μετά το πέρας της διόρθωσης στο 61.8% του όλου ανοδικού στο 0.44 είναι πού πιθανό να ξεκινήσει το νέο ανοδικό με αρκετά μεγάλους στόχους.Οπως φαίνεται στο δεύτερο διάγραμμα, μεταφερόμενο το πράσινο φίμπο στο σημείο που αναμένουμε να λήξη η τρέχουσα διόρθωση σηλ στο 0.44 αυτό με ισότητα δίνει τα προηγ. τοπικά υψηλά στη περιοχή του 0.87 που σημαίνει 100% κέρδος (Χ2)

ΓΔ

ΓΔ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ

Ολες οι μετρήσεις σε κλεισίματα.
Το μπλε φίμπο μετράει το εξωτερικό κύμα το οποίο με 161.8% έδωσε λήξη 3 στα υψηλά.
Το γαλάζιο φίμπο μετράει όλο το μπλε 3 και έδωσε λήξη 3 με 161.8% στα υψηλά
Το φούξια φίμπο μετράει το 3 γαλάζιο του 3 μπλε και έδωσε λήξη 5 στα ίδια υψηλά
Αρα λοιπόν έχουμε τελειώσει το 3 γαλάζιο, κάνουμε το 4 του γαλάζιου διορθώνοντας τη κίνηση που ορίζει το πράσινο φίμπο.
Το 50% αυτού του φίμπο είναι στο 732 και το 61.8% στο 703.
Το παρόν διάγραμμα δίνει ως τα 2 παραπάνω νούμερα ως τα πιθανότερα για τη λήξη της διόρθωσης.

ΕΥΡΩΒ

ΕΥΡΩΒ ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

1η ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΣ 1.30

Η ΕΥΡΩΒ στα υψηλα ολοκλήρωσε ένα 3 με 161.8% του 1 και διόρθωσε μέχρι το 61.8% του 3 (πρασ.φίμπο) σταματώντας ακριβώς στο 1 μπλε, όπου αν και μπήκε λίγο μέσα δεν έκλεισε ποτέ μέσα σε αυτό!
Η τελειότητα και η ακρίβεια στη κίνηση είναι εκπληκτική και κάνει το διάγραμμα που δημιούργησε η πορεία της αληθινή ζωγραφιά.
Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρωθεί το διορθωτικό με C=161.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέα κίνησης.
Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή θα ολοκληρωθεί είναι είτε τα προηγ. υψηλά στο 1.04 με 5=100% του 1, είτε ακόμη πιο πιθανά το 1.28 με 161.8% του 1.
Παρατηρούμε ό,τι 2 μόλις σεντς πάνω από το 1.28, δηλ στο 1.30 είναι τόσο το κλείσιμο του παλιού γκαπ, όσο και η ισότητα (φίμπο φούξια) της πρώτης ανοδικής κίνησης!
Δηλ. στο 1.30 κουμπώνουν οι 2 βασικές εξωτερικές αναλογίες και μαζί κλείνει και το γκαπ.

2η ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΣ 1.30 (ΙΔΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)

Η ΕΥΡΩΒ στα υψηλα ολοκλήρωσε ένα 5 με 261.8% του 1 και διόρθωσε μέχρι το 50% όλης της κίνησης από την αφετηρία του μπλε φίμπο (αριστ.πρασ.φίμπο).

Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρωθεί το διορθωτικό με C=161.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέα κίνησης.

Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή θα ολοκληρωθεί είναι το 1.30 με 100% του 1.

Το 1.30 είναι τόσο το κλείσιμο του παλιού γκαπ, όσο και η ισότητα (φίμπο φούξια) της πρώτης ανοδικής κίνησης!

Δηλ. στο 1.30 κουμπώνουν οι 2 βασικές εξωτερικές αναλογίες και μαζί κλείνει και το γκαπ.

Οπως και στον ΔΤΡ έτσι κι εδώ, το ό,τι το 3 της εξωτερικής δίνει τον ίδιο στόχο με το 3 της εσωτερικής σημαίνει 2 τινά. Πρώτον ό,τι η όλη άνοδος είναι ΑΒΓ με το ΒΓ να εμπεριέχει ένα ακόμα Α’Β’Γ’ ή δεύτερον ό,τι το 3 του εσωτερικού θα δώσει 4 και 5 στο ίδιο υψηλο για να κλείσει και αυτό τη 5κυματική αναλογία.

ΤΟ 1.30 ΤΟΝ ΘΕΩΡΩ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 100% ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.

ETE

ETE HMEΡΗΣΙΟ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΣΤΟΧΟΣ  0.426

Η ΕΤΕ στα υψηλά ολοκλήρωσε ένα 3 με 161.8% του 3 (πρασ.φίμπο) σταματώντας ακριβώς λίγο πριν μπει στο 1 καφέ.
Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρώσει το διορθωτικό με C=261.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέας κίνησης.
Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή ολοκληρωθεί είναι είτε τα προηγ. υψηλά με 5=100% του 1 είτε το 0.426 ως 161.8% του 1.

ΓΔ

ΓΔ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ. της περασμένης Πέμπτης.

Θεωρώ σημείο κλειδί το 785+ το οποίο πιστεύω θα το δούμε και εκεί θα κριθεί η πορεία. Στο διάγραμμα απεικονίζω μόνο τη περίπτωση του πτωτικού σεναρίου την οποία και θεωρώ πιο πιθανή. Αναμένω δηλ τη κορύφωση του 4 στο 785 και μετά ένα 5άρι που θα μας πάει στο 713 με 161.8% του εσωτ. 1 για να δέσει και με το εξωτερικό Γ με 261.8% του Α.
θεωρώ επίσης ό,τι στο 713 θα έχουμε και τη λήξη της συνολικής καθοδικής διόρθωσης από τα υψηλά και απο εκεί θα κινηθούμε για νεότερα υψηλά πλέον.

Εάν σταματήσουμε οπουδήποτε κάτω από το 785, το πιο πιθανό ως άμεσος στόχος θα είναι να πάμε στο 732.