ΦΦΓΚΡΠ

ΦΦΓΚΡΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Αν δεν κρατήσει το επίπεδο αυτό τότε πάει για 13.80 επόμενο σημείο