ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΜΗΝΟ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 31/08/2020

Στο live του Σαββάτου εξετάστηκε η εικόνα και τα πιθανά σενάρια για όλους τους δείκτες με προοπτική 2μήνου+: 
https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221633943733359/

Η αδυναμία συμμετοχής μας στην άνοδο των ξένων χα συνεχίζεται για μία ακόμα φορά αλλά εκτιμάται ότι δεν θα συνεχίσει για πολύ. Αναμένεται ισχυρό ανοδικό είτε απευθείας από εδώ (βασικό σενάριο), είτε από την περιοχή λίγο κάτω από τις 600 μονάδες (δευτερεύον σενάριο). Το πρωτεύον σενάριο παραμένει σε ισχύ ως προς τους ανοδικούς στόχους αρκεί να μην σπάσει κάτω το 612.

Στη μεσοπρόθεσμη εικόνα ο DAX (φυσικά με τις απαραίτητες ενδιάμεσες διορθώσεις) δείχνει να μπήκε στο δρόμο για το 13970. Ο δε DOW για το 31400+ και ο spx για το 3760 και ενδεχομένως και για επόμενους στόχους παραπάνω. Μένει να δούμε τον βαθμό συμμετοχής μας σε αυτά τα ανοδικά τους που αναμένεται να συμβούν – με μεγάλη πιθανότητα εντός – του επόμενου 2μήνου. Ο βαθμός αυτός αναμένεται να αλλάξει προς το θετικότερο σε σχέση με αυτόν που έχουμε μέχρι στιγμής.

Το ζητούμενο για ανοδικό σε μας είναι η διάσπαση σε εβδομαδιαίο των 640 μονάδων σε κλείσιμο της τρέχουσας εβδομάδας.

Για σήμερα…        
 
Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε 595 γραμμή καναλιού και το 602-605 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. 627 το 61.8% του όλου ανοδικού το οποίο και προσπαθεί σε κλείσιμο να κρατήσει! 620 το 77% του ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 646 καθοδική γραμμή τάσης και τo 650 & 659 το 50% και 61.8% του όλου καθοδικού. Koντινα σημεία τα 639.50 και 643 με 61.8% και 77% αντίστοιχα του έως τώρα καθοδικού. Μεσοπρόθεσμα νούμερα με βάση τη βασική εκ των μετρήσεων είναι τα 716 και 780 με ισότητα και 161.8% του ανοδικού από 11/5. Από 2η μέτρηση προκύπτει το 764. Η πρώτη μέτρηση (βασική) παραμένει σε ισχύ αν δεν δούμε κάτω απο 612.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ & ΑΛΛΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/08/2020

Στο live της Κυριακής στην ανοικτή εξετάστηκε λεπτομερώς η εικόνα τόσο των ξένων όσο και των Ελληνικών δεικτών τόσο σε πολύ βραχυπρόθεσμο αλλά και λιγότερο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όσο και σε μεσοπρόθεσμο.
https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221583067741491/

Η συμπεριφορά στο 636.80-637 θα καθορίσει και τη βραχυπρόθεσμη συνέχεια. Αν αυτό σπάσει πάνω θα δώσει το 641. Αν όχι θα οδηγηθούμε σε παρακάτω επίπεδα και σε ταλαιπωρία αρκετών ημερών.

Για σήμερα… Πιθανή η αντίδραση στο κοντινό σημείο-κλειδι των 636.80-637, όπου το 38.2% του καθοδικού και η γρήγορη γραμμή τάσης. Διάσπαση του σημείου θα δώσει το 641. Μετά το πέρας της αντίδρασης αναμένεται συνέχιση της διόρθωσης προς χαμηλότερα επίπεδα.       
 
Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε 600 γραμμή καναλιού και το 602-605 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. Κοντινά σημεία τo 637 61.8% του πρόσφατου ανοδικού που είδε και στάθηκε χθες σε κλείσιμο ημέρας. 635 και 627 το 38.2% και 61.8% του όλου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 650 καθοδική γραμμή τάσης και τo 650 & 659 το 50% και 61.8% του όλου καθοδικού. 653 ισότητα του εσωτερικού ανοδικού. Η ζώνη 650-653 περιέχει πληθώρα σημείων και αντιστάσεων. Koντινα σημεία τα 637 και 641 με 38.2% και 61.8% αντίστοιχα του έως τώρα καθοδικού και το σημαντικό 636.80 όπου η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – FTSE – ΔΤΡ – FTSEM – DAX – SPX500 – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 03/08/2020

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν οι βασικοί δείκτες και η αναμενόμενη πορεία τους: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221407589154636/

To αναμενόμενο από το ενημερωτικό της Παρασκευής ήρθε συνοδευόμενο από πολλαπλές διαφωνίες σε 10λεπτο και μία απλή διαφωνία rsi σε 60-λεπτο στους πυθμένες στον ΓΔ. Ο ΔΤΡ κράτησε τη στήριξη στις 300 μονάδες όπως αναμενόταν.

Για σήμερα… Πιθανή μια αντίδραση έως το 624 σημείο της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης και 23% του πρόσφατου καθοδικού κύματος. Στην πορεία όμως αν δεν κρατήσει το 614 θα πάμε στα επόμενα κοντινά σημεία μας με πιο σημαντικό από όλα το 605 που είναι η γραμμή καναλιού και κυρίως το 38.2% του όλου ανοδικού.   

Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε 606/610 γραμμή καναλιού και το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι.

Από πάνω: Έχουμε 660 καθοδική γραμμή τάσης και τα 641 & 659 το 38.2% και 61.8% του όλου καθοδικού. Κοντινά σημεία τα 624 και 631.50, 23.6% και 38.2% του τελευταίου μόλις καθοδικού. 624 η γρήγορη καθοδική γραμμη τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ και λοιποί δείκτες

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26/03/2020

Σε απόλυτη συμφωνία με ότι αναμενόταν να συμβεί στο ενημερωτικό της Τρίτης, είδαμε το 555 (558 με φίλτρο) σημείο που ήταν το 77% του καθοδικού και η γραμμή τάσης για την ημέρα σε ημερήσιο.
Mε την ίδια απόλυτη συμφωνία επετεύχθηκαν τα χαμηλά και η έναρξη αντίδρασης που είχαν τεθεί σε DAX 8200, DJIA 18600 & SPX 2200.

Όσο κρατούν τα χαμηλά που που κατέγραψαν όλοι οι βασικοί δείκτες και τονίστηκαν σε όλα τα τελευταία ενημερωτικά υπάρχουν πιθανότητες για μια καλή αντίδραση. 
DAX 8150-8200,
SPX 2200
DJIA 18600
ΓΔ 470,
FTSE 1136,
FTSEM 659
με εξαίρεση τον ΔΤΡ ο οποίος μπορεί να δει το 250 χωρίς πρόβλημα αρκεί βέβαια να το κρατήσει.

Για σήμερα… Αναμένεται συνέχιση της αντίδρασης (με ερωτηματικό διότι ναι μεν οφείλεται αντίδραση σημαντική σε σχέση με τα ξένα αλλά αυτά είναι σε φάση διορθωτική τώρα), διάσπαση των υψηλών και κίνηση τουλάχιστον έως το 572, το 23% του τελευταίου καθοδικού που όφειλε εδώ και μέρες να κάνει. Aν και αυτό διασπαστεί ανοδικά θα κινηθούμε προς το 610 που είναι η ισότητα. 

Από κάτω: Έχουμε τα 529 και 507 δηλ. το 38.2% και το 61.8% αντίστοιχα του ανοδικού και τα 458 και 472 που είναι το μεγάλο Y=161.8% του W σε κανονικό διάγραμμα και σε κλεισίματα αντίστοιχα.    

Από πάνω: Έχουμε τo 555 77% του καθοδικού και το 572 23.6% του τελευταίου πτωτικού υπέρβαση του οποίου θα μας πάει στο 578 το 23.6% του όλου καθοδικού. Αν και αυτό διασπαστεί πάμε για το 642 δηλ. το 38% του τελευταίου καθοδικου. 610 η ισότητα του πρώτου ανοδικού.                 

Aπό σήμερα οι 3 ξένοι δείκτες θα αναλύονται ΜΟΝΟ στην ΚΛΕΙΣΤΗ συνδρομητική ομάδα.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ και λοιποί δείκτες – Πορεία αγοράς

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!!!

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/03/2020

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό και με το live του Σαββάτου είδαμε το πρώτο μας κυματικό σημείο διόρθωσης, το 529 αλλά φτάσαμε και σε απόσταση αναπνοής και από το δεύτερο το 507.
Το 77% του καθοδικού και η γραμμή τάσης σήμερα βρίσκονται στο 555.

Στο live του Σαββάτου αναλύθηκε διεξοδικά τόσο η εικόνα των ξένων όσο και αυτή των βασικών ελληνικών δεικτών https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10219958554449674/
Τα χαμηλά που κατέγραψαν όλοι οι βασικοί δείκτες είναι σημαντικότατο να μην διασπαστούν καθοδικά πλέον αλλά να κρατηθούν πάσει θυσία όπως:

DAX 8150-8200,
ΓΔ 470,
FTSE 1136,
FTSEM 659
με εξαίρεση τον ΔΤΡ ο οποίος μπορεί να δει το 250 χωρίς πρόβλημα αρκεί βέβαια να το κρατήσει.

Ο SPX σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό είδε το 2200 που όφειλε και κανονικά θα πρέπει να πάει σε αντίδραση.
Ο DOW σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό είδε το 18600 το οποίο παρόλη ενδοσυνεδριακή υπέρβαση το κράτησε με ακρίβεια στο κλείσιμο.

Για σήμερα… Αναμένεται αντίδραση που αν έχει αρκετή δυναμική θα μας πάει στο 555 που είναι το 77% του τελευταίου καθοδικού και σημεία της καθοδικής γραμμής τάσης.   

Από κάτω: Έχουμε τα 529 και 507 δηλ. το 38.2% και το 61.8% αντίστοιχα του ανοδικού και τα 458 και 472 που είναι το μεγάλο Y=161.8% του W σε κανονικό διάγραμμα και σε κλεισίματα αντίστοιχα.    

Από πάνω: Έχουμε το 555 γραμμή τάσης και 23% του καθοδικού και το 572 23.6% του τελευταίου πτωτικού υπέρβαση του οποίου θα μας πάει στο 578 το 23.6% του όλου καθοδικού. Αν και αυτό διασπαστεί πάμε για το 642 δηλ. το 38% του τελευταίου καθοδικου.                  

Aπό σήμερα οι ξένοι δείκτες θα αναλύονται ΜΟΝΟ στην ΚΛΕΙΣΤΗ συνδρομητική ομάδα.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – FTSE – FTSEM – ΔΤΡ – DAX – SPX

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/03/2020

Στο live του Σαββάτου αναλύθηκε διεξοδικά τόσο η εικόνα των ξένων όσο και αυτή των βασικών ελληνικών δεικτών https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10219958554449674/
Τα χαμηλά που κατέγραψαν όλοι οι βασικοί δείκτες είναι σημαντικότατο να μην διασπαστούν καθοδικά πλέον αλλά να κρατηθούν πάσει θυσία όπως:

DAX 8150-8200,
ΓΔ 470, FTSE 1136,
FTSEM 659
με εξαίρεση τον ΔΤΡ ο οποίος μπορεί να δει το 250 χωρίς πρόβλημα αρκεί βέβαια να το κρατήσει.

Οι αμερικάνικοι δείκτες δείχνουν να έχουν καθοδικό υπόλοιπο με τον SPX να χρωστάει να δει το 2200-2250, σημείο που θέλουμε και πρέπει να κρατηθεί!

Την Παρασκευή η διάσπαση του 530 έγινε απευθείας με το άνοιγμα και πλησιάσαμε το 564 με μικρή υπέρβαση, σημείο από το 60λεπτο και έτσι ένα 2ο κομμάτι της σημαντικής αντίδρασης που αναμέναμε έγινε και αυτό.

Για σήμερα… Υπάρχει πιθανότητα αρχικά διόρθωσης έως το 529 (38.2%), το οποίο αν κρατηθεί μπορεί να μας δώσει το 572 σημείο κλειδί για την συνέχεια.   

Από κάτω: Έχουμε τα 529 και 507 δηλ. το 38.2% και το 61.8% αντίστοιχα του ανοδικού και τα 458 και 472 που είναι το μεγάλο Y=161.8% του W σε κανονικό διάγραμμα και σε κλεισίματα αντίστοιχα.    

Από πάνω: Έχουμε το 572 γραμμή τάσης και 23.6% του τελευταίου πτωτικού υπέρβαση του οποίου θα μας πάει στο 578 το 23.6% του όλου καθοδικού. Αν και αυτό διασπαστεί πάμε για το 642 δηλ. το 38% του τελευταίου καθοδικου.                  

O SPΧ στην αντίδραση της Πέμπτης σταμάτησε ακριβώς στο 23.6% του τελευταίου καθοδικού με επόμενο σημείο να είναι το 38.2% στις 2600 μονάδες. Όμως δεν αποκλείεται πρώτα να καλύψει το καθοδικό του υπόλοιπο προς τις 2200-2250 μονάδες.
Ο DOW έχει μπροστά του το 20755 και το 22000 23.6% και 38.2% αντίστοιχα του τελευταίου καθοδικού και απο κάτω το 18600.
Ο DAX με φίλτρο είδε και αυτός το 8200 που αναλύθηκε στο εβδομαδιαίο του διάγραμμα πόση σημαντικότητα έχει και την Παρασκευή χτύπησε το 23.6% του τελευταίου καθοδικού. Επιπλέον την Πέμπτη είδε ξανά το προηγούμενο χαμηλό του κοντά στο 8255 σημείο όπου δηλώθηκε και αναμέναμε να δει και να κάνει και retest της καθοδικής που έσπασε πάνω. Από τη στιγμή που το έκανε αυτό έφυγε πάνω και σε περίπτωση διάσπασης του 9200 ο διπλός αυτός πυθμένας ενεργοποιείται δίνοντας στόχο στο 9950.
Από πάνω σημεία για τις επόμενες ημέρες: 9525(23%ofall), 9766(38%oflast), 10365(38%ofall), 10560(γρ.τάσης), 11030(50%ofall). 

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/02/2020

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν εκτενώς τα σενάρια κίνησης για ΓΔ, FTSE, FTSEM, ΔΤΡ, DJIA, SPX & DAX. https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10219674746514653/

Ενώ επί 2 συνεχόμενες εβδομάδες τα πρωϊνά ενημερωτικά με απόλυτη ακρίβεια προέβλεπαν την κίνηση που ακολουθούσε μέσα στην ημερα, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν στο ενημερωτικό της Παρασκευής λόγω της καθοδικής τμήσης σημαντικότατων κυματικών σημείων (που έσπασαν σαν να μην υπήρχαν), πράγμα που δεν αναμενόταν να γίνει τόσο άμεσα και τόσο εύκολα.

Σαν βασικό σενάριο έχουμε την συνέχιση του διορθωτικού ως το 882 ως κύμα 3 του C απ’όπου θα πρέπει λογικά να αναμένεται αντίδραση 4 του c μέχρι τουλάχιστον το 896-897, απ’όπου θα κινηθούμε σε νέα χαμηλά με στόχο το 875. Στην περίπτωση κατά την οποία το 882 τμηθεί καθοδικά απευθείας πάμε για 860 με 3=423% του 1 και το 4 του c θα δοθεί από εκεί ως αντίδραση με το 5 του c να οδηγήσει στις 842-843 μονάδες.

Για σήμερα… Πιθανότερη η συνέχιση του διορθωτικού ως το 882 ως κύμα 3 του C απ’όπου θα πρέπει λογικά να αναμένεται αντίδραση 4 του c μέχρι τουλάχιστον το 896-897, απ’όπου θα κινηθούμε σε νέα χαμηλά. 

Από κάτω: Έχουμε το 882 ως 3=261.8% του 1 εντός ευρύτερου κύματος C και το 874 εξωτερική ισότητα C=A και 875 η γραμμή καναλιού.      

Από πάνω: Έχουμε το 905, 913 και 916.50 (γραμμές τάσης).                  

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11/02/2020

Σε συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό και με το live της Κυριακής ο ΔΤΡ αντέδρασε ακριβώς στην ισότητα 789-790 που είχε δοθεί.

Απαιτείται ΑΜΕΣΗ αντίδραση από εδώ αλλιώς βραχυπρόθεσμα οι λονγκ θα έχουν σημαντικά προβλήματα μια που
1) ο ΔΤΡ αν σπάσει το 790 πάει για 727.
2) ο FTSEM έχει αρκετές πιθανότητες για το 1195 με ισότητα όπου και το 61.8% του ανοδικού, επίπεδο retracement που συνηθέστερα σέβεται.
3) ο ΓΔ με ισότητα δείχνει τις 875 μονάδες

Για σήμερα…  αναμένεται αντίδραση από τα παρόντα επίπεδα μέχρι τουλάχιστον το 916 όπου και το 61.8% του καθοδικού αλλά και η γρ τάσης αύριο…

Από κάτω: Έχουμε τα σημεία 902 (50% του τελευταίου), 892(61.8% του τελευταίου) και 885 (38,2% του όλου ανοδικού) καθώς και τα σημεία 61.8% του 1ου καθοδικού στο 895 και ισότητας C=A στο 875.       

Από πάνω: Έχουμε το 919 καθοδική γραμμή τάσης, τα 929 και 937 (61.8% και 77% του καθοδικού αντίστοιχα), καθώς και το γκαπ στο 931.21.                  

Καλή συνεδρίαση!

FTSEM ΗΜΕΡΗΣΙΟ

FTSEM – ΗΜΕΡΗΣΙΟ

FTSEM DAILY

Για μένα πρόκειται ίσως για τον πιο τεχνικό δείκτη. Σταμάτησε ακριβώς κάτω απο το 1280 όπου και το 77% του τελευταίου καθοδικού και με ισότητα δίνει το 1195 που παράλληλα είναι και το 61.8% του ανοδικού. Το 61.8% αν δει κάποιος την μεγάλη εικόνα είναι ένα σημείο που παραδοσιακά ο δείκτης αυτός το σέβεται και πάει και το βλέπει!

ΓΔ – ΔΤΡ – FTSEM – DAX – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 21/10/2019

Στο live της Κυριακής έγινε εκτενής αναφορά στο τι μπορούμε να περιμένουμε σε DAX, ΓΔ, ΔΤΡ και FTSEM όσο και στην αγορά γενικότερα. Τονίστηκε η απόλυτη επίτευξη του στόχου που είχε δοθεί σε προηγούμενα lives αλλά και σε καθημερινά ενημερωτικά στον DAX και επιπλέον αναλύθηκε κατ’εξαίρεση στην ανοικτή ομάδα με κάθε λεπτομέρεια στην μεγάλη εικόνα της η ΕΕΕ.
Το αποτέλεσμα των αναλύσεων είναι ότι η γνώση της κυματικής είναι όχι απλά πολύτιμη αλλά και απαραίτητη για όποιον ασχολείται με το χρηματιστήριο.

https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10218463098144201/

Ζώνη κλειδί η στενή περιοχή 863-865 στην οποία βρίσκεται η γραμμή τάσης σε εβδομαδιαίο (865) και ημερήσιο (863) με το τελευταίο να αποτελεί και το 77% του τελευταίου καθοδικού.
Παρόλη την διαφωνία σε 60λεπτο η οποία μάλιστα έγινε διπλή και παραπέμπει σε βραχυπρόθεσμη διόρθωση, δεν μπορεί παρά να τονιστεί το ανοδικό κυματικό υπόλοιπο μιας μεγάλης μερίδας μετοχών στο ταμπλώ το οποίο όμως μπορεί να καλυφθεί πιθανά μετά από μία βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

Για σήμερα…    

Από κάτω: Έχουμε το 825 ανοδική γραμμή τάσης/πιθανού τριγώνου και τα 835.50 και 846 61.8% και 38.2% του ανοδικού αντίστοιχα.

Από πάνω: Έχουμε το 862 που είναι η καθ γρ.τάσης σε εβδομαδιαίο αλλά και σε ημερήσιο, και πάνω από εκεί τα 872, 885 και 905 που είναι το C=61.8%, 77% & 100% του A αντίστοιχα.       

Ο DAX δείχνει να έληξε 5κυματικό στο υψηλό της περασμένης Πέμπτης και ότι πάει να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό από τις 15/8. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πάει σε πρώτη φάση στις 12450 και στη συνέχεια στις 12215 μονάδες δημιουργώντας ταλαιπωρία και σε μας. Δεν αποκλείεται όμως και η δημιουργία exp.flat με νέο υψηλό ως αντίδραση πριν συνεχίσει για νότια.

Καλή συνεδρίαση!