ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/01/2021

Φτάσαμε πλησίον των σημείων μας ΓΔ 720, ΔΤΡ 400, FTSE 1705 σύμφωνα με το χθεσινό ενημερωτικό απ’όπου έγινε αξιόλογη πλην όμως επιλεκτική αντίδραση.


Για την ακρίβεια το χθεσινό χαμηλό 726 ήταν ακριβώς σημείο της γρήγορης καθοδικής γραμμής καναλιού.


Η έλλειψη συμμετοχής του συνόλου της αγοράς στη χθεσινή άνοδο καθός και η κρισιμότητα του δολαρίου γύρω από τη γραμμή λαιμού του ανάποδου ΩΚΩ αποτελούν τεκμήρια επιφυλακτικότητας παρά τους μεγάλους όγκους στις τράπεζες.

Ας ελπίσουμε ότι η χθεσινή άνοδος δεν ήταν one-day-stand!


Αναμένουμε και την εξέλιξη της σημερινής ημέρας για πιο ασφαλή συμπεράσματα και κυρίως αν θα προσεγγιστεί το 765, 38.2% του όλου καθοδικού και τι συμπεριφορά θα έχουμε εκεί.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του κύματος 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W.

Από πάνω: Έχουμε 749 και 796 οι 2 καθοδικές γραμμές τάσης. 765, 788.50 & 804 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – FTSE – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 28/01/2021

Στη μεγάλη εικόνα, αν το τρέχον κύμα είναι κύμα 4 έχει δικαίωμα να πάει έως τις 688-690 όπου είναι το 50% του 3 αλλά και το 1 της προηγούμενης κίνησης μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Άρα λοιπόν το 720 και το 690 αποτελούν τους 2 πιθανούς στόχους λήξης της διόρθωσης.


Στο κοντινότερο, η κίνηση δείχνει σαν να θέλει να πάει απευθείας στο 720 ΓΔ & 1700-1710 FTSE δηλ. στο 38.2% του όλου ανοδικού.


Η αντιστοιχία σε ΔΤΡ είναι λίγο κάτω από τις 400 μονάδες, παρόλη την Δ.Κ. που είναι σε ισχύ και του δίνει στόχο τις 364 μονάδες. Ο στόχος της Δ.Κ θα πιαστεί μόνο αν και εφόσον δεν κρατήσει ο ΓΔ τις 720 μονάδες και βρεθεί λίγο κάτω από τις 690.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W. 738-740 εξωτερικό και εσωτερικό σημείο c=161.8% του a και σημείο στήριξης.

Από πάνω: Έχουμε 760 και 798 οι 2 καθοδικές γραμμές τάσης. 772, 793 & 807 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 27/01/2021

Στο 23.6% που έφτασαν ΓΔ και FTSE δείχνουν να έχουν μία τάση αντίδρασης πάνω σε όλο το καθοδικό ως Χ έστω και αν προς το παρόν οι διαθέσεις είναι περιορισμένες.


Θεωρητικά, εφόσον ο ΓΔ ακούμπησε το 23.6% του όλου καθοδικού δηλ το 772 είναι δυνατή η συνέχιση της αντίδρασης προς τα επόμενα επίπεδα που κατά σειρά είναι: 783, 800 & 810 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού. Στη πράξη ωστόσω υπάρχει σοβαρό θέμα λόγω της μικρής συμμετοχής του ΓΔ στην αντίδραση των ξένων.


Όπως και να’χει, με ή χωρίς αντίδραση τα νέα χαμηλά δεν δείχνουν να αποφεύγονται με πιθανότατο επίπεδο το 720, 38.2% του όλου ανοδικού.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 738-740 εξωτερικό και εσωτερικό σημείο c=161.8% του a και σημείο στήριξης. 750 σημείο στήριξης. 765 η εσωτερική ισότητα c=a και το 23.6% του όλου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 798 η καθοδική γραμμή τάσης. 783, 800 & 810 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26/01/2021

Τόσο ο ΓΔ, όσο και ο FTSE έκλεισαν πλησίον του 23.6% του όλου ανοδικού, επίπεδο που θα πρέπει να κρατηθεί γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα μας φέρει το 738-740 και στη συνέχεια τις 720 μονάδες που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 738-740 εξωτερικό και εσωτερικό σημείο c=161.8% του a και σημείο στήριξης. 750 σημείο στήριξης. 765 η εσωτερική ισότητα c=a και το 23.6% του όλου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 802 η καθοδική γραμμή τάσης. 783 το 38.2% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 22/01/2021

Έγινε επιχείρηση διάσπασης για 3η συνεχόμενη φορά του 801.50. Φτάσαμε στιγμιαία αρκετά κοντά στο 810.50 αλλά ο τρόπος που κινήθηκε έως εκεί, η διάρκεια της κίνησης αλλά και το κλείσιμο στο τέλος ήταν τραγικά αρνητικά.

Για σήμερα… Οι πιθανότητες είναι υπέρ της συνέχισης της διορθωτικής κίνησης προς το 794.58, σημείο που αν χαθεί ενισχύει τις πιθανότητες το τρέχον ανοδικο να ήταν Β και να πηγαίνουμε σε νέα τοπικά χαμηλά με κύμα C.

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα y=w, το c=77% του a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 το 61.8% του τελευταίου ανοδικού. 787 σημείο retest της καθοδικής γραμμής τάσης που διασπάστηκε πάνω τη Τρίτη.

Από πάνω: Έχουμε 810.50 61.8% του όλου καθοδικού και 100% του τελευταίου καθοδικού με διάσπαση του 800.50.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 21/01/2021

Όπως αναμενόταν έγινε αρχικά retest της γραμμής τάσης κοντά στο 796 και έμεινε από πάνω αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για κίνηση προς το 810.50-811.

Οποιαδήποτε διάσπαση του 800.50 οδηγεί στο επόμενο επίπεδο, αυτό του 810.50-811 όπου βρίσκεται το 61.8% του όλου καθοδικού.
Η επιχείρηση διάσπασης έγινε 2 φορές συνεχόμενα τις τελευταίες 2 ημέρες ανεπιτυχώς όμως αφού σε κλείσιμο δεν έγινε δυνατό ένα κλείσιμο>800.50-801.

Για σήμερα… Με μεγαλύτερες πιθανότητες αναμένεται κίνηση προς το 810.50-811.

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα y=w, το c=77% του a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 το 61.8% του τελευταίου ανοδικού. 790 σημείο retest της καθοδικής γραμμής τάσης που διασπάστηκε τη Τρίτη.

Από πάνω: Έχουμε 810.50 61.8% του όλου καθοδικού και 100% του τελευταίου καθοδικού με διάσπαση του 800.50.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/01/2021

Όπως αναμενόταν έγινε αρχικά προσέγγιση και στη συνέχεια διάσπαση του 1ου μας σημείου στο 794 και προσέγγιση του επόμενου (2ου) σημείου μας στις 799-800.50 όπου βρισκόταν τη Δευτέρα η γραμμή τάσης στο ημερήσιο, το 38.2% του όλου καθοδικού και το 61.8% του τελευταίου καθοδικού. Έγινε δε ενδοσυνεδριακά προσπάθεια διάσπασης του σημείου αλλά χωρίς επιτυχία, μια που το κλείσιμο ήταν εντός της στενής αυτής ζώνης αντίστασης.

Οποιαδήποτε διάσπαση του 800.50 οδηγεί στο επόμενο επίπεδο, αυτό του 810.50-811 όπου βρίσκεται το 61.8% του όλου καθοδικού.

Για σήμερα… Με μεγαλύτερες πιθανότητες αναμένεται κίνηση προς το 810-811.

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα y=w, το c=77% του a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 το 61.8% του τελευταίου ανοδικού. 795.50 σημείο retest της καθοδικής γραμμής τάσης που διασπάστηκε τη Τρίτη.

Από πάνω: Έχουμε 810.50 61.8% του όλου καθοδικού και 100% του τελευταίου καθοδικού με διάσπαση του 800.50.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/01/2021

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν αναλυτικά ως προς τη βραχυπρόθεσμη αλλά και μεσοπρόθεσμη εικόνα οι εξής δείκτες: USDOLLAR, ΕΕΜ (δείκτης αναδυόμενων αγορών), DAX, SPX, ΓΔ, FTSEM, ΔΤΡ: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10222793128712259/

Για σήμερα… Με βάση την αντίδραση στα ξένα, αναμένεται με μεγαλύτερες πιθανότητες αντίδραση και σε μας αρχικά προς το 794 και αν αυτό ξεπεραστεί στη ζώνη 799-800.50 μονάδες.

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα c=a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 το 61.8% του τελευταίου ανοδικού. 778 η εσωτερική ισότητα και 775 η γραμμή καθοδικού καναλιού.

Από πάνω: Έχουμε κoντινά σημεία το 799 γραμμή τάσης. 794 38.2% του όλου καθοδικού και 23.6% του τελευταίου καθοδικού και το 800.50 38.2% του όλου καθοδικού και 61.8% του τελευταίου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

USDOLLAR, ΕΕΜ, DAX, SPX, ΓΔ, FTSEM, ΔΤΡ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 18/01/2021

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν αναλυτικά ως προς τη βραχυπρόθεσμη αλλά και μεσοπρόθεσμη εικόνα οι εξής δείκτες: USDOLLAR, ΕΕΜ (δείκτης αναδυόμενων αγορών), DAX, SPX, ΓΔ, FTSEM, ΔΤΡ: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10222793128712259/

ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟ 794 ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΝΗΣΙΔΑΣ. Απαραίτητο να κλείσει το gap για να ακυρωθεί ο σχηματισμός που για 2η φορά έλαβε χώρα στο διάγραμμα του ΓΔ και άλλων δεικτών.

ΓΔ 778-780 γραμμή καθοδικού καναλιού, 61.8% του τελ. ανοδικού και εσωτερική ισότητα του καθοδικού.
ΔΤΡ 450 η ισότητα.
FTSEM 1070 η ισότητα 1075 η ανοδικη γραμμή τάσης
Φαίνεται πιθανό τα παραπάνω σημεία να τα δούμε και για τους λονγκ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΚΑΤΩ!

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα c=a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 το 61.8% του τελευταίου ανοδικού. 778 η εσωτερική ισότητα και η γραμμή καθοδικού καναλιού.

Από πάνω: Έχουμε κoντινά σημεία το 804 γραμμή τάσης και 807, 811 και 815 38.2%, 50% και 61.8% του καθοδικού. 802 γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15/01/2021

Eίδαμε το 811 (2ο σημείο μας) και 50% του καθοδικού δείχνοντας αδυναμία για το 815 δηλ. το 61.8% του καθοδικού αντίστοιχα.

Τυχόν νέα τοπικά χαμηλά μας δίνουν κίνηση προς το 450 ΔΤΡ δηλαδή 5% κάτω από εδώ και το 778-780 ΓΔ δηλαδή 2% κάτω από εδώ, όπου βρίσκεται η εσωτερική ισότητα, η γραμμή καθοδικού καναλιού και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού.
Αν τα τοπικά χαμηλά αποφευχθούν, εξακολουθούν να ισχύουν τα ήδη υπάρχοντα σημεία αντίδρασης, δηλαδή 807, 811 και 815.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα c=a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 και 788 το 61.8% και 50% του τελευταίου ανοδικού. 778 η εσωτερική ισότητα και η γραμμή καθοδικού καναλιού.

Από πάνω: Έχουμε κoντινά σημεία το 806 γραμμή τάσης και 807, 811 και 815 38.2%, 50% και 61.8% του καθοδικού. 830 σημείο retest της ανοδικής γρ τάσης που διασπάστηκε καθοδικά τη Δευτέρα. 806 γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!