ΓΔ ΩΡΙΑΙΟ

Ολοκληρωμένο το 5κυματικό από 6/7 με ακριβέστατες αναλογίες που συγκροτούν ένα διάγραμμα για σεμινάριο, με συγκεκριμένα σημεία διόρθωσης. Σήμερα χτυπήσαμε και σταματήσαμε ακριβώς στο 23.6% του όλου ανοδικού με την ορθόδοξη κορυφή να είναι εκεί που απεικονίζεται.

ΓΔ ΩΡΙΑΙΟ
Posted in ΓΔ Tagged