ΧΑΚΟΡ

ΧΑΚΟΡ Weekly.

Πιθανή η κορύφωση εδώ έχοντας ολοκληρώσει σχηματισμό κούπας από την οποία λείπει η συσσώρευση που θα σχηματίσει το χερούλι. Εχουμε λήξη 5κυματικού και εξωτερικού και εσωτερικού στη περιοχή 1.34-1.36 και μία διαφωνία στον rsi από την κορυφή του Ιουλίου.
Είναι πιθανή η προσέγγιση του 1.42 ως υπερβολή, αλλά όχι και απαραίτητη. Ηδη έχει υπερβάλει με τη χθεσινή κίνηση.