ΙΚΤΙΝ

ΙΚΤΙΝ – επικαιρόποίηση με διάγραμμα

Όπως φαίνεται ο ΙΚΤΙΝ έχει και το 2.50 ως λήξη εσωτερικού 5 με αναλογία 161.8% του 1 αλλά και το 2.28 (πάντα σε κλεισίματα) με 5=1. Δείχνει εδώ πιθανότητα κορύφωσης δεδομένης και της διαφωνίας RSI.