ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 31/12/2019

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

ΣΕΝΑΡΙΟ #1. Πολλές αναλογίες αλλά και η κύρια μακρυνή γραμμή καναλιού οδηγούν στο 1010…όπου και το 61.8% του καθοδικού από το 2014. ΑΠό το τρέχον ανοδικό προκύπτει ως στόχος το 978 με 5=262.8% του 1.

ΣΕΝΑΡΙΟ #2. Ο τρέχον σχηματισμός είναι καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο και έφτασε στο τέλος του με αρκετά μεγάλη υπέρβαση όμως (εκτός πλαισίων φίλτρου) της εξωτερικής αναλογίας που με 161.8% του 1 έληγε στο 906. Σε τέτοια περίπτωση θα ακολουθήσει αρκετή ταλαιπωρία.

To ποιό από τα 2 σενάρια θα ισχύσει είναι κάτι που θα φανεί άμεσα μέσα στις επόμενες ημέρες!

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 902.50 την ανοδική γραμμή τάσης και 909 το σημείο retest του ανοδικού καναλιού.    

Από πάνω: Έχουμε την αντίσταση στη ζώνη 918-922, τυχόν υπέρβαση της οποίας ανοίγει τον δρόμο προς το 978.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/12/2019

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!

Στο live της Κυριακής https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10219067778780839/ εξετάστηκαν λεπτομερώς τα σενάρια που είναι σε ισχύ στον ΓΔ και τα οποία ως επί το πλείστων είναι καθοδικά. Δύο από αυτά που εχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες παραπέμπουν σε πιθανή κορύφωση είτε στα υπάρχοντα υψηλά είτε ελάχιστα πιο πάνω π.χ. στο 910 με φίλτρο 4 μονάδων, εφόσον το βασικό κυματικό σημείο είναι το 906 το οποίο και είδαμε ήδη.
Οποιαδήποτε ανοδική διάσπαση σε κλείσιμο του 910 βάζει στο παιχνίδι ανοδικά σενάρια αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητές τους σε σχέση με τις ελάχιστες που εχουν αυτή τη στιγμή.

Φτάσαμε στην περιοχή 905-906 η οποία αναφέρεται εδώ και αρκετούς μήνες ως στόχος πολλαπλών κυματικών αναλογιών.
Οποιαδήποτε διάσπαση ανοδική της ζώνης θα βρει εμπόδιο στην μακρυνή γραμμή αντίστασης που ενώνει τα διαδοχικά υψηλά και σήμερα βρίσκεται στο 909.
Όσο μια τέτοια διάσπαση >906 και ακόμα πιο σημαντικά >909 δεν γίνεται παίζει να είμαστε σε Χ που έλαβε τέλος και το γύρισμα κάτω να είναι απότομο και αμείλικτο με στόχους κάτω από 793.

Οπότε απαιτείται μεγάλη προσοχή γιατί είμαστε στο κρισιμότερο σημείο ολόκληρης της χρονιάς!

Σε περίπτωση διόρθωσης, κοντινές στηρίξεις υπάρχουν από το σημείο retest της καθοδικής που διασπάστηκε χθες ανοδικά στο 894 και στο 890.50 από την ανοδική γραμμή τάσης.

ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ 871 ΣΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, σημείο της κάτω γραμμής καναλιού σε κλεισίματα. Οποιαδήποτε παραβίαση της συγκεκριμένης γραμμής τριγώνου τις επόμενες ημέρες σε κλεισίματα, αποτελεί και το απόλυτο στοπ λονγκ.

Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό με βάση το ένα σενάριο . Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 890.50 την ανοδική γραμμή τάσης και 894 το σημείο retest της καθοδικής που διασπάστηκε χθες ανοδικά.    

Από πάνω: Έχουμε σε περίπτωση διάσπασης της κρίσιμης ζώνης 905-906, την ισχυρή γραμμή αντίστασης στο 909 και πάνω από εκεί τη ζώνη 918-922.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/12/2019

Φτάσαμε στην περιοχή 905-906 η οποία αναφέρεται εδώ και αρκετούς μήνες ως στόχος πολλαπλών κυματικών αναλογιών.
Οποιαδήποτε διάσπαση ανοδική της ζώνης θα βρει εμπόδιο στην μακρυνή γραμμή αντίστασης που ενώνει τα διαδοχικά υψηλά και σήμερα βρίσκεται στο 909.

Τυχόν διάσπαση του 906 σε κλείσιμο και ειδικά του 909 δίνει άλλη διάσταση στο ανοδικό, η οποία θα αναλυθεί εκτενώς στα lives του ερχόμενου ΣΚ.

Όσο όμως μια τέτοια διάσπαση δεν γίνεται παίζει να γίνεται ξεφόρτωμα και να είμαστε σε Χ που έλαβε τέλος και το γύρισμα κάτω να είναι απότομο και αμείλικτο με στόχους κάτω από 793.

Οπότε μεγάλη προσοχή γιατί είμαστε στο κρισιμότερο σημείο ολόκληρης της χρονιάς!

Σε περίπτωση διόρθωσης, στηρίξεις υπάρχουν από το σημείο retest της καθοδικής που διασπάστηκε χθες ανοδικά στο 894.50 και στο 887 από την ανοδική γραμμή τάσης.

Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 887 την ανοδική γραμμή τάσης και 894.50 το σημείο retest της καθοδικής που διασπάστηκε χθες ανοδικά.    

Από πάνω: Έχουμε σε περίπτωση διάσπασης της κρίσιμης ζώνης 905-906, την γραμμή αντίστασης στο 909 και πάνω από εκεί τη ζώνη 918-922.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/12/2019

Φτάσαμε στην περιοχή 905-906 η οποία αναφέρεται εδώ και αρκετούς μήνες ως στόχος πολλαπ-λών κυματικών αναλογιών.
Οποιαδήποτε διάσπαση ανοδική της ζώνης θα βρει εμπόδιο στην μακρυνή γραμμή αντίστασης που ενώνει τα διαδοχικά υψηλά και σήμερα βρίσκεται στο 909.
Σε περίπτωση διόρθωσης στηρίξεις υπάρχουν από το σημείο retest της καθοδικής που διασπάστηκε χθες ανοδικά στο 895 και στο 884 από την ανοδική γραμμή τάσης.

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 884 την ανοδική γραμμή τάσης και 895 το σημείο retest της καθοδικής που διασπάστηκε χθες ανοδικά.    

Από πάνω: Έχουμε σε περίπτωση διάσπασης της κρίσιμης ζώνης 905-906, την γραμμή αντίστασης στο 909 και πάνω από εκεί τη ζώνη 918-922.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 13/12/2019

Mε βάση το ενδοσυνεδριακό υψηλότερο υψηλό διόρθωσε ο ΓΔ στο 38.2 του τελευταίου ανοδικού ακριβώς στο 877.70.
Το ενδοσυνεδριακό αυτό υψηλό επιχείρησε αποτυχημένα την ανοδική διάσπαση του 61.8% του όλου καθοδικού στις 886.50 (χθεσινό σημείο).

Αν δεν κρατηθεί το χθεσινό χαμηλό θα κινηθούμε προς το 61.8% του ανοδικού στις 871.50 όπου εκεί κοντά είναι και η ανοδική γραμμή τάσης.

Αν όμως κρατηθεί το χθεσινό χαμηλό τότε το πρώτο ανοδικό με ισότητα δίνει το 905, σημείο που εχει αναφερθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στα ενημερωτικά και στα lives.
Κρισιμότατο για άμεση ανοδική συνέχεια να μην δούμε σήμερα χαμηλότερο χαμηλό από το χθεσινό, αλλιώς το 871.50 θα είναι αναπόφευκτο.

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 871.30 το 61.8% και το κοντινό 871 την ανοδική γραμμή τάσης.   

Από πάνω: Έχουμε τo 886 γραμμή τάσης καθώς και τα 886.50 και 893 68.2% και 77% αντίστοιχα του όλου καθοδικού. Πάνω από εκεί βλέπουμε με ισότητα της εσωτερικής κίνησης το 905, σημείο κατάληξης και εξωτερικών αναλογιών.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11/12/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το live του περασμένου Σαββάτου https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10218922237422396/ αλλά και με τα πρόσφατα ενημερωτικά έγινε προσέγγιση του 860 σημείου ισότητας C=A αλλά και σημείο συμβολής 2 retracements από το ανοδικό.

Για σήμερα… Αναμένεται είτε από εδώ είτε από την στενή ζώνη 858-860 αντίδραση με 1ο στόχο το 871 που είναι η καθοδική γραμμή τάσης, το 38.2% του τελευταίου καθοδικού κομματιού και το 23.6% του όλου καθοδικού στην περίπτωση που δεν δούμε νέο χαμηλό ενδοσυνεδριακά.

Πιθανολογείται το σενάριο τέλος χρόνου το κλείσιμο να είναι μεταξύ 890 και 900 μονάδων αν δεν προχωρήσει ο ΓΔ σε επίπεδα κάτω του 850. Εννοείται βέβαια ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε ένα μεγάλο διορθωτικό κύμα και σε καμία περίπτωση σε κινητήριο ανοδικό.

Από κάτω: Έχουμε το 860 ισότητα του καθοδικού, 858 το 38.2% του ανοδικού και 852.50 την ανοδική γραμμή τάσης.   

Από πάνω: Έχουμε τo 871 καθοδική γραμμή τάσης, 38.2% του τελευταίου καθοδικού κομματιού και 23.6% του όλου καθοδικού. 875 το 50% του τελευταίου καθοδικού σε περίπτωση που δεν δούμε πρώτα νέο ενδοσυνεδριακό χαμηλό.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10/12/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το live του περασμένου Σαββάτου https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10218922237422396/ αλλά και με το χθεσινό ενημερωτικό έγινε προσέγγιση του 860 σημείου ισότητας C=A αλλά και σημείο συμβολής 2 retracements από το ανοδικό.
Ο FTSE έχει και αυτός σε εκκρεμότητα το σημείο ισότητας 2155 το οποίο και αυτό αποτελεί σημείο συμβολής επιπέδων retracements από κομμάτια του ανοδικού.

Για σήμερα… Αναμένεται είτε από εδώ είτε από την στενή ζώνη 858-860 αντίδραση με στόχο το 875+ που είναι η καθοδική γραμμή τάσης και το 50% του τελευταίου καθοδικού κομματιού.

Πιθανολογείται το σενάριο τέλος χρόνου το κλείσιμο να είναι μεταξύ 890 και 900 μονάδων αν δεν προχωρήσει ο ΓΔ σε επίπεδα κάτω του 850. Εννοείται βέβαια ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε ένα μεγάλο διορθωτικό κύμα και σε καμία περίπτωση σε κινητήριο ανοδικό.

Από κάτω: Έχουμε το 860 ισότητα του καθοδικού, 858 το 38.2% του ανοδικού και 852 την ανοδική γραμμή τάσης.   

Από πάνω: Έχουμε τo 875.50 καθοδική γραμμή τάσης και 50% του τελευταίου καθοδικού κομματιού.          

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 9/12/2019

Στο live του περασμένου Σαββάτου εξηγήθηκε αναλυτικά η πιθανή βραχυπρόθεσμη πορεία των βασικών δεικτών: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10218922237422396/

Σε απόλυτη συμφωνία με το ενημερωτικό της Παρασκευής το 877 της ανοδ. γραμμής τάσης δεν κρατήθηκε με απότέλεσμα να ανοίξουν επίπεδα για παρακάτω προς το 870 (c=61.8% του Α) και το 860 (C=A).
Εδώ και εβδομάδες καθημερινά αλλά και στα lives υπηρχε η εξής προειδοποίηση η οποία φυσικά και εξακολουθεί να ισχύει:

“Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.
Επιπλέον πρόβλημα είναι και η καχεκτική άνοδος σε σχέση με αυτή των ξένων ΧΑ αλλά και η πιθανή τοπική κορύφωσή τους στα ήδη υπάρχοντα υψηλά καθώς και οι διαφωνίες που έχουν δημιουργηθεί σε ΓΔ, ΔΤΡ και FTSE.”

Σε όλα αυτά προστίθενται και οι διαφωνίες στις κορυφές που έχουν σημειωθεί και στα εβδομαδιαία παραπέμποντας σε αρκετή ταλαιπωρία μεσοπρόθεσμα.

Αδυναμία αντίδρασης από τα παρόντα επίπεδα θα μας οδηγήσει στο 860 με ισότητα. Εμπόδιο από την πάνω μεριά η γραμμή τάσης στο 880.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 860 ισότητα του καθοδικού, το 870 62% του τελευταίου ανοδικού κύματος και σημείο c=61.8% του α.  

Από πάνω: Έχουμε τo 880 καθοδική γραμμή τάσης.          

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 5/12/2019

Χθες έγινε διάσπαση τόσο του επιπέδου του 38.2% του πτωτικού όσο και της γραμμής τάσης που ηταν στο 884 και 885.50 αντίστοιχα αφήνοντας περιθώριο κίνησης μέχριτ α επόμενα 2 επίπεδα αυτά του 61.8% και 77% του πτωτικού στις 891+ και στις 897 αντίστοιχα.

Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.
Επιπλέον πρόβλημα είναι και η καχεκτική άνοδος σε σχέση με αυτή των ξένων ΧΑ αλλά και η πιθανή τοπική κορύφωσή τους στα ήδη υπάρχοντα υψηλά καθώς και οι διαφωνίες που έχουν δημιουργηθεί σε ΓΔ, ΔΤΡ και FTSE.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 870, 880 τα 62%, 38% αντίστοιχα του τελευταίου ανοδικού κύματος στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε το 5κυματικό. 875 η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης. 

Από πάνω: Έχουμε 891+ και το 897 61.8% και 77% του καθοδικού αντίστοιχα.          

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged