ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΜΗΝΟ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 31/08/2020

Στο live του Σαββάτου εξετάστηκε η εικόνα και τα πιθανά σενάρια για όλους τους δείκτες με προοπτική 2μήνου+: 
https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221633943733359/

Η αδυναμία συμμετοχής μας στην άνοδο των ξένων χα συνεχίζεται για μία ακόμα φορά αλλά εκτιμάται ότι δεν θα συνεχίσει για πολύ. Αναμένεται ισχυρό ανοδικό είτε απευθείας από εδώ (βασικό σενάριο), είτε από την περιοχή λίγο κάτω από τις 600 μονάδες (δευτερεύον σενάριο). Το πρωτεύον σενάριο παραμένει σε ισχύ ως προς τους ανοδικούς στόχους αρκεί να μην σπάσει κάτω το 612.

Στη μεσοπρόθεσμη εικόνα ο DAX (φυσικά με τις απαραίτητες ενδιάμεσες διορθώσεις) δείχνει να μπήκε στο δρόμο για το 13970. Ο δε DOW για το 31400+ και ο spx για το 3760 και ενδεχομένως και για επόμενους στόχους παραπάνω. Μένει να δούμε τον βαθμό συμμετοχής μας σε αυτά τα ανοδικά τους που αναμένεται να συμβούν – με μεγάλη πιθανότητα εντός – του επόμενου 2μήνου. Ο βαθμός αυτός αναμένεται να αλλάξει προς το θετικότερο σε σχέση με αυτόν που έχουμε μέχρι στιγμής.

Το ζητούμενο για ανοδικό σε μας είναι η διάσπαση σε εβδομαδιαίο των 640 μονάδων σε κλείσιμο της τρέχουσας εβδομάδας.

Για σήμερα…        
 
Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε 595 γραμμή καναλιού και το 602-605 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. 627 το 61.8% του όλου ανοδικού το οποίο και προσπαθεί σε κλείσιμο να κρατήσει! 620 το 77% του ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 646 καθοδική γραμμή τάσης και τo 650 & 659 το 50% και 61.8% του όλου καθοδικού. Koντινα σημεία τα 639.50 και 643 με 61.8% και 77% αντίστοιχα του έως τώρα καθοδικού. Μεσοπρόθεσμα νούμερα με βάση τη βασική εκ των μετρήσεων είναι τα 716 και 780 με ισότητα και 161.8% του ανοδικού από 11/5. Από 2η μέτρηση προκύπτει το 764. Η πρώτη μέτρηση (βασική) παραμένει σε ισχύ αν δεν δούμε κάτω απο 612.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΤΟΥ

XAA LIVE – ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 25/08/2020

Στο live της Κυριακής στην ανοικτή εξετάστηκε λεπτομερώς η εικόνα τόσο των ξένων όσο και των Ελληνικών δεικτών τόσο σε πολύ βραχυπρόθεσμο αλλά και λιγότερο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όσο και σε μεσοπρόθεσμο.
https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221583067741491/

Κρίσιμη η διάσπαση της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης στο 635 για ανοδική συνέχεια πολύ βραχυπρόθεσμα.

Είμαστε στο τελευταίο διορθωτικό κομμάτι, στο τελευταίο κομμάτι ταλαιπωρίας μετά το πέρας του οποίου θα υπάρξει ένα μεγάλο ανοδικό που θα μας φέρει αρχικά στις 762 μονάδες και αν αυτές διασπαστούν στις 944 με 61.8% και ισότητα του μεγάλου 1 αντίστοιχα.

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ & ΑΛΛΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/08/2020

Στο live της Κυριακής στην ανοικτή εξετάστηκε λεπτομερώς η εικόνα τόσο των ξένων όσο και των Ελληνικών δεικτών τόσο σε πολύ βραχυπρόθεσμο αλλά και λιγότερο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όσο και σε μεσοπρόθεσμο.
https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221583067741491/

Η συμπεριφορά στο 636.80-637 θα καθορίσει και τη βραχυπρόθεσμη συνέχεια. Αν αυτό σπάσει πάνω θα δώσει το 641. Αν όχι θα οδηγηθούμε σε παρακάτω επίπεδα και σε ταλαιπωρία αρκετών ημερών.

Για σήμερα… Πιθανή η αντίδραση στο κοντινό σημείο-κλειδι των 636.80-637, όπου το 38.2% του καθοδικού και η γρήγορη γραμμή τάσης. Διάσπαση του σημείου θα δώσει το 641. Μετά το πέρας της αντίδρασης αναμένεται συνέχιση της διόρθωσης προς χαμηλότερα επίπεδα.       
 
Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε 600 γραμμή καναλιού και το 602-605 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. Κοντινά σημεία τo 637 61.8% του πρόσφατου ανοδικού που είδε και στάθηκε χθες σε κλείσιμο ημέρας. 635 και 627 το 38.2% και 61.8% του όλου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 650 καθοδική γραμμή τάσης και τo 650 & 659 το 50% και 61.8% του όλου καθοδικού. 653 ισότητα του εσωτερικού ανοδικού. Η ζώνη 650-653 περιέχει πληθώρα σημείων και αντιστάσεων. Koντινα σημεία τα 637 και 641 με 38.2% και 61.8% αντίστοιχα του έως τώρα καθοδικού και το σημαντικό 636.80 όπου η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/08/2020

Η διάσπαση του 330 στον ΔΤΡ δίνει στόχο 362.50 όπου και το 61.8% του καθοδικού.
Η διάσπαση του 642 στον ΓΔ δίνει στόχο το 670 όπου και το 77% του καθοδικού.
Και στους 2 δείκτες έχουμε πάρει ήδη δύο κλεισίματα πάνω από το σημείο ενεργοποίησης διπλού πυθμένα.

Σημαντικό στοιχείο ότι ο FTSE χθες χτύπησε τη γραμμή τάσης που για σήμερα είναι στο 1554, πράγμα που δικαιολογεί υποχώρηση.

Σημαντικό για την εξέλιξη της ανοδικής κίνησης είναι στην ενδεχόμενη διόρθωση σήμερα να ΜΗΝ ΧΤΥΠΗΘΟΥΝ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΝΟΔΙΚΟΥ που είναι προς το παρόν 3άρι αλλά του τελευταίου μόνο ανοδικού για να μπορούμε να μιλάμε για ανοδική συνέχεια.

Τέλος, στη ζώνη 650-653 υπάρχει πληθώρα κυματικών και μη σημείων και αποτελεί ζώνη ισχυρής αντίστασης.

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 07/08/2020

H αναμενόμενη διόρθωση δεν ήρθε και κατέληξε σε μία εντελώς οριζόντια κίνηση στενής συσσώρευσης, σε ένα χερούλι δεδομένης της κούπας που έχει δημιουργηθεί σε 10-λεπτο & 60-λεπτο. Αν/όταν διασπαστεί το 644 δίνει στόχο 660 που ταιριάζει και με τον κυματικό μας στόχο.

Πιθανότερο σενάριο: Είτε απευθείας από εδώ είτε από το 629-630 κίνηση προς τις 658-660 μονάδες και τέλος αντίδρασης.

Για σήμερα… Αν έχουμε επιτυχημένη διάσπαση του 644, θα ενεργοποιηθεί ο σχηματισμός κούπα-χερούλι στα μικρά timeframes και θα μας δώσει σήμερα ή τις προσεχείς μέρες το 660 όπου και αναμένεται η παρούσα αντίδραση να λάβει τέλος.        

Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει και κάτω από εκεί έχουμε 606/610 γραμμή καναλιού και το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. 630 και 623 το 38.2% και το 61.8% του πρόσφατου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 658 καθοδική γραμμή τάσης και τα 641 & 659 το 38.2% και 61.8% του όλου καθοδικού. Κοντινό σημείο το 644 61.8% του τελευταίου μόλις καθοδικού. 636 η κοντινή καθοδική γραμμή τάσης σε κλεισίματα. Η ζώνη 658-660 δείχνει ότι θα προσεγγιστεί βραχυπρόθεσμα και έχει πληθώρα σημείων τόσο από την κυματική όσο και από την κλασική Τ.Α.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 06/08/2020

Σε συμφωνία με ότι αναμενόταν χθες είδαμε διάσπαση του 631.50 απευθείας με γκαπ και προσέγγιση του επόμενου σημείου, του 641.

H άφιξη στο 641 μας δίνει την πολύτιμη πληροφορία ότι η παρούσα αντίδραση γίνεται πάνω σε ολόκληρο το καθοδικό κομμάτι και όχι μόνο στο πρόσφατο. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι μετά από διόρθωση, η οποιαδήποτε διάσπαση του 641 θα μας δώσει το 658-660 δηλ. το 61.8% του όλου καθοδικού και γραμμή τάσης, επίπεδο που αποτελεί και φράγμα για την αντίδραση αυτή και απ’οπου νέα διορθωτική ταλαιπωρία θα ξεκινήσει. 

Προσοχή στο 637 γιατί είναι η καθοδική γραμμή τάσης σε κλεισίματα ημερήσιου που είναι πολύ βασικό για τους λονγκ να δοθεί κλείσιμο πάνω από αυτήν, αλλιώς η κίνηση που περιγράφεται παρακάτω θα καθυστερήσει λίγο.

Πιθανότερο σενάριο: 629-630, μετά 658-660 και τέλος αντίδρασης.

Για σήμερα… Αναμένεται διόρθωση προς το 629-630. Αν από εκεί επιτευχθεί προσέγγιση και επιτυχημένη διάσπαση του υψηλού στο 641, είναι πιθανή τις προσεχείς μέρες η προσέγγιση του 660 όπου και αναμένεται η παρούσα αντίδραση να λάβει τέλος.        

Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει και κάτω από εκεί έχουμε 606/610 γραμμή καναλιού και το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. 630 και 623 το 38.2% και το 61.8% του πρόσφατου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 658 καθοδική γραμμή τάσης και τα 641 & 659 το 38.2% και 61.8% του όλου καθοδικού. Κοντινό σημείο το 644 61.8% του τελευταίου μόλις καθοδικού. 637 η κοντινή καθοδική γραμμή καναλιού/τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 05/08/2020

Η αναμενόμενη αντίδραση ήρθε επιτέλους και σε μας και ξεπέρασε το πρώτο μας σημείο και μάλιστα σε κλείσιμο που ήταν το 624 (23.6% του τελευταίου καθοδικού) ανοίγοντας το δρόμο για το 38.2% στο 631.50 αλλά και για ακόμη υψηλότερα νούμερα αν αυτό διασπαστεί επιβεβαιωμένα.

1523 κοντινό αντίστοιχο σημείο για τον FTSE με την τυχόν διάσπαση του οποίου να οδηγηθούμε προς το 1550.


Στη λίγο μακρυνότερη εικόνα εκτιμάται ότι μετά το πέρας της αντίδρασης θα οδηγηθούμε σε νέα τοπικά χαμηλά τα οποία θα λήξουν είτε στο 605 είτε στην περιοχή των 580-590 μονάδων, επίπεδο λήξης που εξαρτάται από το βάθος διόρθωσης στο οποίο θα προβούν οι ξένες αγορές.

Για σήμερα… Αναμένεται συνέχιση της αντίδρασης προς το 631.50, 38.2% του τελ. καθοδικού, σημείο που αν διασπαστεί μπορεί να μας δώσει τα 2 ανώτερα νούμερα: 641 (38.2% του όλου καθοδικού) ή και το 644, το 61.8% του τελευταίου καθοδικού.        

Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει και κάτω από εκεί έχουμε 606/610 γραμμή καναλιού και το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι.

Από πάνω: Έχουμε 659 καθοδική γραμμή τάσης και τα 641 & 659 το 38.2% και 61.8% του όλου καθοδικού. Κοντινά σημεία τα 631.50 και 644, 38.2% και 61.8% του τελευταίου μόλις καθοδικού. 

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – FTSE – ΔΤΡ – FTSEM – DAX – SPX500 – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 03/08/2020

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν οι βασικοί δείκτες και η αναμενόμενη πορεία τους: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221407589154636/

To αναμενόμενο από το ενημερωτικό της Παρασκευής ήρθε συνοδευόμενο από πολλαπλές διαφωνίες σε 10λεπτο και μία απλή διαφωνία rsi σε 60-λεπτο στους πυθμένες στον ΓΔ. Ο ΔΤΡ κράτησε τη στήριξη στις 300 μονάδες όπως αναμενόταν.

Για σήμερα… Πιθανή μια αντίδραση έως το 624 σημείο της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης και 23% του πρόσφατου καθοδικού κύματος. Στην πορεία όμως αν δεν κρατήσει το 614 θα πάμε στα επόμενα κοντινά σημεία μας με πιο σημαντικό από όλα το 605 που είναι η γραμμή καναλιού και κυρίως το 38.2% του όλου ανοδικού.   

Από κάτω: Έχουμε το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε 606/610 γραμμή καναλιού και το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι.

Από πάνω: Έχουμε 660 καθοδική γραμμή τάσης και τα 641 & 659 το 38.2% και 61.8% του όλου καθοδικού. Κοντινά σημεία τα 624 και 631.50, 23.6% και 38.2% του τελευταίου μόλις καθοδικού. 624 η γρήγορη καθοδική γραμμη τάσης.

Καλή συνεδρίαση!