ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26/02/2021

Αναμένεται τις επόμενες ημέρες κίνηση προς το 740 ΓΔ, σημείο από το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει κίνηση για νέα υψηλά. Οι κινήσεις, τόσο η διορθωτική όσο και η μετέπειτα ανοδική αναμένονται να γίνουν σε λίγες εβδομάδες, δηλαδή αρκετά γρήγορα.

Το ΣΚ μέσα από το live θα αναλυθεί το Βασικό Σενάριο για SPX, DAX, ΓΔ, ΔΤΡ.

Στο κοντινό, τυχόν καθοδική διάσπασή του 772-774 θα μας δώσει τα 760 και 754.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 702(Y=W) με τη καθοδική γραμμή καναλιού να πλησιάζει στο σημείο (είναι στο 708), τo 720 38.2% του όλου ανοδικού. Κοντινό το 772 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού. 755 σημείο c=a & 61.8% του ανοδικού τα κοντινότερα σημεία αν διασπαστεί το 772-774.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. 795 κύρια γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 25/02/2021

Σταματήσαμε ακριβώς στο σημείο τομής της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης και του retest της παλιάς ανοδικής στο 786 και παραμείναμε εντός του γρήγορου καθοδικού καναλιού.

Τελευταία ευκαιρία για ανοδικό είναι να κρατήσουμε το 772-774 για στόχους αντίδρασης 784/792/796+. Αρχική προϋπόθεση ένα κλείσιμο πάνω απο 782 όπου είναι και η γρήγορη γραμμή τάσης.
Τυχόν καθοδική διάσπασή του θα μας δώσει τα 760 και 754.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 702(Y=W) με τη καθοδική γραμμή καναλιού να πλησιάζει στο σημείο (είναι στο 708), τo 720 38.2% του όλου ανοδικού. Κοντινό το 772 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού. 760 c=a & 754 τα κοντινότερα σημείο αν διασπαστεί το 772-774.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινό σημείο 782 καθοδική γραμμή τάσης. 797 κύρια γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Οι βασικοί ξένοι δείκτες δείχνουν να αντιδρούν πάνω σε ΟΛΟ το καθοδικό τους και έφτασαν στο 50% τους χθες. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για ανοδικά υπόλοιπα και παράλληλα τις δικές μας πιθανότητες να κρατήσουμε το 772 και να πάμε σε αντίδραση.

Αρκετά πιθανή λοιπόν η αντίδραση σήμερα με σημεία 784/788/792, δηλ στο 38.2%, 50% και 61.8% του καθοδικού. Αν ωστόσο χαθεί το 772 θα πάμε προς τα 760 και 754.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/02/2021

H γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης που η΄ταν στο 778 κρατήθηκε παρόλη την ενδοσυνεδριακή μικρή παραβίαση.
Η γραμμή αυτή σήμερα είναι στο 782, μαζί με τη γρήγορη καθοδική, δηλαδή ακριβώς στο χθεσινό κλείσιμο.

Εξακολουθεί η όλη πορεία να εξαρτάται από την ανοδική διάσπαση ή όχι στον SPX του 3950 και σε μας του 804.

Στο κοντινό, τυχόν αντίδραση, που δείχνει να εχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες θα μας φέρει κοντά στο 793, το 61.8% του μικρού καθοδικού.

Για σήμερα… Με μεγαλύτερες πιθανότητες, αναμένεται κίνηση έως το 793/796.Ωστόσο, στη περίπτωση που αντίθετα διασπαστεί το 782 πάμε προς το 777, 772

Από κάτω: Έχουμε Tο 702(Y=W) με τη καθοδική γραμμή καναλιού να πλησιάζει στο σημείο (είναι στο 710), τo 720 38.2% του όλου ανοδικού. Κοντινό το 782 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινό σημείο 798 καθοδική γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 22/02/2021

Είμαστε σε κρίσιμο σημείο, όπου η καθοδική διάσπαση της ανοδικής γραμμής τάσης στο 778 ή η ανοδική διάσπαση της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης στο 786.50 θα κρίνουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία στο ΧΑΑ.


Στην κοντινή εικόνα η συνεχής 3κυματικότητα των ανοδικών δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, παρόλο που επιμέρους μετοχές έχουν σημαντικά ανοδικά υπόλοιπα. Η επιλογή μετοχών με ανοδικά υπόλοιπα είναι και η βέλτιστη τακτική.


Εξακολουθεί η όλη πορεία να εξαρτάται από την ανοδική διάσπαση ή όχι στον SPX του 3950 και σε μας του 804.


Στη λίγο πιο μακρυνή τα πράγματα δείχνουν αισιόδοξα.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 702(Y=W) με τη καθοδική γραμμή καναλιού να πλησιάζει στο σημείο, τo 720 38.2% του όλου ανοδικού. Κοντινό το 778 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινά σημεία 785.50 & 800 καθοδικές γραμμές τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/02/2021

To 796 που αναμέναμε ως πιθανό πέρας της αντίδρασης στο χθεσινό ενημερωτικό, το είδαμε με φίλτρο. Είδαμε 795.07.
Όλα δείχνουν ότι το επίπεδο που θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη πορεία είναι η στενή ζώνη 774-775, που είναι το 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού και η κύρια ανοδική γραμμή τάσης.

Για σήμερα… Με μεγαλύτερες πιθανότητες αναμένεται κίνηση προς το 774-776. Αν κρατηθεί το επίπεδο, πιθανόν να παρθεί καλή κίνηση αντίδρασης από εκεί.

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 702-706 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΖΩΝΗ! Κοντινό το 775 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινά σημεία 790 & 802 καθοδικές γραμμές τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 18/02/2021

Είδαμε το 785 που βρίσκεται ανάμεσα από τα σημεία που θα μας έδειχναν ποιό κομμάτι του ανοδικού διορθώνουμε, δηλαδή το 784 ως 38.2% του τελευταίου ανοδικού και το 786 ως το 23.6% του μεγαλύτερου ανοδικού κομματιού. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να μην γνωρίζουμε ακόμα ποιό από τα 2 ανοδικά κομμάτια διορθώνουμε.
Ωστόσο, επειδή η διάρθρωση σε ωριαίο του καθοδικού δείχνει να είναι 5κυματική, ενισχύεται το 2ο σενάριο και είναι πιθανόν να έληξε ένα Α, να πάμε σε ένα Β αντίδρασης έως το 61.8% του καθοδικού στις 796 και μετά ξανά κάτω προς τη ζώνη 772-774 όπου είναι το 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού και η κύρια ανοδική γραμμή τάσης.
Αντίστοιχο κάτω σημείο για τον FTSE είναι το 1840 όπου μάλιστα συμπίπτει ΑΚΡΙΒΩΣ η ανοδική γραμμή τάσης με το 38.2% του ίδιου ανοδικού.

Για σήμερα… Με ή χωρίς αντίδραση έως το 796, με μεγαλύτερες πιθανότητες αναμένεται κίνηση προς το 772-774, δηλαδή 2% κάτω από εδώ. 1840 το αντίστοιχο σημείο για FTSE.

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 702-706 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΖΩΝΗ! Κοντινό το 772 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινό σημείο το 796 61.8% του καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – SPX – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 17/02/2021

Όπως αναμενόταν, είδαμε και το 804, το 77% του όλου καθοδικού και κάτω μέρος της σημαντικής στενής ζώνης 804-807 η οποία είπαμε ότι βραχυπρόθεσμα είναι ότι πιο σημαντικό

Το ΚΛΕΙΔΙ στην βραχυπρόθεσμη εικόνα για τους λονγκ βρίσκεται στη διάσπαση ή όχι του 3950 σε 2 τουλάχιστον ημερήσια κλεισίματα στον SPX, επίπεδο που είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ειδικά στη μεγάλη εικόνα!
Στη χθεσινή συνεδρίαση ακούμπησε ο SPX ΑΚΡΙΒΩΣ το σημείο μας και έκλεισε από κάτω.

Πολύ νωρίς για να γίνει εκτίμηση του ποιού κομματιού του ανοδικού διορθώνουμε. Μένει να εξεταστεί αν θα δούμε πχ το 784 που είναι το 38.2% του τελ ανοδικού ή κάτι πολύ πιο κοντινό ως τμήμα διόρθωσης ακόμα πιο πρόσφατου ανοδικού.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 702-706 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΖΩΝΗ! Κοντινό το 768 ανοδική γραμμή τάσης

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – SPX – DAX – ΔΕΗ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 16/02/2021

Όπως αναμενόταν, είδαμε άσπρη μέρα και λόγω χιονόπτωσης αλλά και λόγω υπέρβασης της γρ.τάσης στο 776 αλλά και του επιπέδου στο 788…
Μας απομένει η στενή ζώνη 804-807 όπου και θα κριθεί η βραχυπρόθεσμη πορεία του ΧΑΑ.

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν αναλυτικά οι 2 ξένοι βασικοί δείκτες SPX & DAX, το διάγραμμα της ΔΕΗ στη πολύ μεγάλη εικόνα καθώς και ο ΓΔ: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10223040160647903/

Το ΚΛΕΙΔΙ στην βραχυπρόθεσμη εικόνα για τους λονγκ βρίσκεται στη διάσπαση ή όχι του 3950 σε 2 τουλάχιστον ημερήσια κλεισίματα στον SPX, επίπεδο που είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ειδικά στη μεγάλη εικόνα!

Για σήμερα… Αναμένεται συνέχιση της αντίδρασης προς τη κρίσιμη ζώνη του 804-807, όπου και θα κριθούν ΟΛΑ.

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 702-706 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΖΩΝΗ! Κοντινό το 762 ανοδική γραμμή τάσης

Από πάνω: Έχουμε 798 γραμμή ανοδικού καναλιού, 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – SPX – DAX – ΔΕΗ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15/02/2021

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν αναλυτικά οι 2 ξένοι βασικοί δείκτες SPX & DAX, το διάγραμμα της ΔΕΗ στη πολύ μεγάλη εικόνα καθώς και ο ΓΔ: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10223040160647903/

Η αντίδραση σταμάτησε στη καθοδική γραμμή τάσης σε ημερήσιο που σήμερα είναι στο 776. Τυχόν υπέρβασή της μας δίνει το 788, 61.8% του όλου καθοδικού και αποτελεί το κρισιμότερο σημείο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Το ΚΛΕΙΔΙ στην βραχυπρόθεσμη εικόνα για τους λονγκ βρίσκεται στη διάσπαση ή όχι του 3950 στον SPX, επίπεδο που είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ειδικά στη μεγάλη εικόνα!

Για σήμερα… Αναμένεται ανοδική διάσπαση της γραμμής τάσης στο 775 και προσέγγιση του 788 61.8% του όλου καθοδικού. Διάσπαση και αυτού θα μας στείλει στο 804, το 77% του όλου καθοδικού.

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού. 702 γραμμή καναλιού. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 702-706 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΖΩΝΗ!

Από πάνω: Έχουμε 775 η καθοδική γραμμή τάσης. 765, 788 & 804 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού. 777 το 61.8% του τελευταίου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!