ΓΔ – ΔΤΡ – FTSE – FTSEM – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 30/11/2020

Ο συνδυασμός των διαγραμμάτων των βασικών δεικτών δείχνει συνέχιση του ανοδικού με ΓΔ=765-769, FTSE=1800/1827, FTSEM=1060/1160, ΔΤΡ=450-460

Αρα εκτιμάται η ύπαρξη ανοδικού υπολοίπου για ΓΔ, FTSE 4.5% πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας με τον ΔΤΡ περίπου 12% πάνω από το ίδιο κλείσιμο.

Η συνέχιση του ανοδικού προς τα σημεία αναμένεται να γίνει με ενδιάμεσες διορθώσεις.

Για σήμερα… Αναμένεται λελογισμένη διόρθωση

Από κάτω: Έχουμε το 687 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 692, 670 και 643, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού.

Από πάνω: Έχουμε 740 το 3=423% του 1. 754 με 5=261.8% του 1. Τέλος 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού. 759 γραμμή ανοδικού καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – FTSE – FTSEM – ΔΤΡ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 27/11/2020

Η αναμενόμενη – εδώ και παραπάνω από 1 εβδομάδα – κίνηση προς το 716 έγινε και μάλιστα με διάσπαση του επιπέδου σε κλείσιμο.
Έγινε όμως χωρίς ο ΔΤΡ να φτάσει τη ζώνη 400-410/460 και χωρίς ο FTSEM να καλύψει το ανοδικό υπόλοιπο που έχει αρχικά προς τις 1060 με ισότητα και στη συνέχεια στις 1160 μονάδες ως στόχο κούπας-χερουλιού
Ο δε FTSE έχει κύρια γραμμή τάσης αλλά και ισχότητα σε κλεισίματα στο 1800.
Από κάθε διάγραμμα προκύπτει η συνέχιση του ανοδικού με ΓΔ=765-769, FTSE=1800-1812, FTSEM=1060/1160, ΔΤΡ=450-460
Αρα εκτιμάται η ύπαρξη ανοδικού υπολοίπου για ΓΔ, FTSE 5.5% πάνω από το κλείσιμο της Πέμπτης με τον ΔΤΡ περίπου 12% πάνω από το ίδιο κλείσιμο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 682 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 686, 660 και 640, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού.

Από πάνω: Έχουμε 734 το 5=3 του ανοδικου. 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού. 753 γραμμή ανοδικού καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΔΤΡ – FTSEM

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/11/2020

H κίνηση βαίνει προς το τέλος της και εκτιμάται ότι λείπει ακόμα ένα τελευταίο ανοδικό έως το 716 με πιθανότητες και για το 720 με φίλτρο 4 μονάδων. Από τη περιοχή αυτή αναμένεται να ξεκινήσει διόρθωση πάνω σε ολόκληρο το ανοδικό κομμάτι.

Ενδεχόμενη διάσπασή της παρά τα 2 ενδιάμεσα κυματικά σημεία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για το 765-769, όπου βρίσκεται η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό καθώς και το 61.8% του όλου καθοδικού αλλά κάτι τέτοιο έχει και τις μικρότερες πιθανότητες να συμβεί απευθείας.

Λόγω της ύπαρξης ανοδικών υπολοίπων σε επιμέρους χαρτιά αλλά και σε δείκτες αναμένεται η συνέχιση του ανοδικού είτε απευθείας, είτε μετά από λελογισμένη διόρθωση προς τους στόχους:
712-716 μαχ 720 (φίλτρο) ΓΔ,
400-410 ΔΤΡ και
1050-1060 FTSEM

Η κίνηση στα ξένα (SPX, DOW, DAX) καθώς και το τελικό ανοδικό της παρούσας κίνησης σε εμάς αναμένεται να συμβεί μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 660 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 671, 648 και 630, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού.

Από πάνω: Έχουμε τα 712-716 σημείο 5=161.8% του 1 εσωτερικό και παράλληλα C=77% του A εξωτερικό. Στο ίδιο σημείο υπάρχει μακρυνή ισχυρή αντίσταση από το εβδομαδιαίο. 734 το 5=3 του ανοδικου. 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: TO 4o ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 28/11 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 21/11 οπότε παρατείνεται και η ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής έως τις 25/11

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΔΤΡ – FTSEM – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/11/2020

Στην εκπομπή του ACTION 24 Marketwatch τη Πέμπτη 19/11 γύρω στις 18.30 εξηγήθηκε τόσο η εικόνα του ΓΔ όσο και αυτή του FTSEM σε σχέση με τους κοντινούς σημαντικούς στόχους.
Η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη σε λίγες ώρες στη διεύθυνση: www.action24.gr/category/ekpompes-on-demand

712-716 η ισχυρότερη αντίσταση όλων με βάση σημαντική γραμμή στο εβδομαδιαίο αλλά και σημείο με 2 κυματικές αναλογίες.
Ενδεχόμενη διάσπασή της παρά τα 2 ενδιάμεσα κυματικά σημεία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για το 765-769, όπου βρίσκεται η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό καθώς και το 61.8% του όλου καθοδικού.

Λόγω της ύπαρξης ανοδικών υπολοίπων σε επιμέρους χαρτιά αλλά και σε δείκτες αναμένεται η συνέχιση του ανοδικού είτε απευθείας, είτε μετά από λελογισμένη διόρθωση προς τους στόχους:
712-716 ΓΔ,
400-410 ΔΤΡ και
1050-1060 FTSEM.
Εκεί σε αυτά τα σημαντικά σημεία θα κριθεί και η βραχυπρόθεσμη αλλά και η μεσοπρόθεσμη πορεία του χρηματιστηρίου.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 649 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 671, 648 και 630, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού.

Από πάνω: Έχουμε τα 712-716 σημείο 5=161.8% του 1 εσωτερικό και παράλληλα C=77% του A εξωτερικό. Στο ίδιο σημείο υπάρχει μακρυνή ισχυρή αντίσταση από το εβδομαδιαίο. 734 το 5=3 του ανοδικου. 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: TO 4o ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 28/11 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 21/11 οπότε παρατείνεται και η ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής έως τις 25/11

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/11/2020

712-716 η ισχυρότερη αντίσταση όλων με βάση σημαντική γραμμή στο εβδομαδιαίο αλλά και σημείο με 2 κυματικές αναλογίες.
Ενδεχόμενη διάσπασή της παρά τα 2 ενδιάμεσα κυματικά σημεία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για το 765-769, όπου βρίσκεται η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό καθώς και το 61.8% του όλου καθοδικού.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 642 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 671, 648 και 630, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού. H γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης στο 697.

Από πάνω: Έχουμε τα 712-716 σημείο 5=161.8% του 1 εσωτερικό και παράλληλα C=77% του A εξωτερικό. Στο ίδιο σημείο υπάρχει μακρυνή ισχυρή αντίσταση από το εβδομαδιαίο. 734 το 5=3 του ανοδικου. 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: TO 4o ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 28/11 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 21/11 οπότε παρατείνεται και η ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής έως τις 25/11

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Το πλέον κρίσιμο σημείο για υψηλότερα νούμερα είναι το 712-716. Αν αυτό διασπαστεί πάμε 769. Αν όχι… τότε ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΠΑΡΤΥ!

ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 1
ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 2
Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 18/11/2020

To xθεσινό ενημερωτικό ανέφερε τα εξής:
“H συσσώρευση έσπασε πάνω και τόσο τη κύρια γρ. τάσης όσο και τον 200άρη ΕΚΜΟ και κατέληξε λίγο πάνω από το σημείο μας με φίλτρο που ηταν το 688.
Αν καταφέρει να φύγει πάνω από 692 που είναι και η μέγιστη περιοχή φίλτρου επόμενοι στόχοι είναι το 712-716, το 734 και το 766.”

Tελικά κλείσιμο πάνω από τα όρια φίλτρου 688+4=692 που ζητήσαμε δεν πήραμε σε ημερήσιο. Κάτι τέτοιο αυξάνει τις πιθανότητες διόρθωσης χωρίς όμως να αναιρεί τη ζώνη-κλειδί που αποτελεί και τον πιθανό στόχο της κίνησης στις 765-769 μονάδες.

Μένει να εξετάσουμε εάν η διόρθωση θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο μόνο ανοδικό κομμάτι ή σε όλο το ανοδικό. Βοήθεια πάνω σε αυτό θα έχουμε αν βρει ο ΓΔ στήριξη στο 683-685 όπου το 38.2% του τελευταίου ανοδικού και η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης. Αν αυτό χαθεί θα οδηγηθεί στο 671, 61.8% του τελευταίου ανοδικού. Αν τελικά χαθεί και αυτό τότε θα δώσει σήμα ότι πάει και διορθώνει ολόκληρο το ανοδικό και θα πάει να χτυπήσει το 667 και μετά το 644.

Παραμένω με 70% περίπου ρευστότητα και αναμένω να ξεκαθαρίσει η εικόνα ως προς το διορθωτικό.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 637 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 667, 644 και 626, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού. Τα πιο κοντινά είναι το 683 και 671 το 38.2% και 61.8% του τελευταίου μόνο ανοδικού αντίστοιχα και η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης στο 685.

Από πάνω: Έχουμε τα 712-716 σημείο 5=161.8% του 1 εσωτερικό και παράλληλα C=77% του A εξωτερικό. 734 το 5=3 του ανοδικου. 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ 4ο ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 28/11 ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 21/11.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 17/11/2020

H συσσώρευση έσπασε πάνω και τόσο τη κύρια γρ. τάσης όσο και τον 200άρη ΕΚΜΟ και κατέληξε λίγο πάνω από το σημείο μας με φίλτρο που ηταν το 688.
Αν καταφέρει να φύγει πάνω από 692 που είναι και η μέγιστη περιοχή φίλτρου επόμενοι στόχοι είναι το 712-716, το 734 και το 766 τα παρακάτω εξηγείται τι είναι το καθένα με πιθανότερο όλων το 766 λόγω και του κουμπώματος της ισότητας του ανοδικού με το 61.8% του όλου καθοδικού.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε τα 667, 640 και 624, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού. Το πιο κοντινό είναι το 679 το 38.2% του τελευταίου μόνο ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε τα 712-716 σημείο 5=161.8% του 1 εσωτερικό και παράλληλα C=77% του A εξωτερικό. 734 το 5=3 του ανοδικου. 766 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged

ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 16/11/2020

Επί 4 συνεχόμενες συνεδριάσεις γίνεται συσσώρευση πλησίων των γραμμών τάσεων σε ΓΔ και FTSE χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί κλείσιμο πάνω από αυτές.

Για σήμερα… Λόγω της πλάγιας κίνησης τόσο της δικής μας αγοράς όσο και των ξένων αγορών απλά αναμένουμε προς τα που θα σπάσει η συσσώρευση με τις πιθανότητες να είναι υπέρ της διόρθωσης λόγω και της διαφωνίας rsi που έκανε ο ΓΔ σε ημερήσιο.

Από κάτω: Έχουμε τα 645, 633 και 624, 23.6%, 38.2% και 50% του τελευταίου ανοδικού κομματιού ως πιθανό κύμα 4 με τη προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει νέο υψηλό. Στο 632-633 συμπίπτει και η καθ. γραμμή τάσης που διασπάστηκε ανοδικά τη Δευτέρα, ως σημείο retest με το κυματικό επίπεδο του 38.2%.

Από πάνω: Έχουμε τα 658 η κύρια καθοδική γραμμή τάσης, 682 σημείο εσωτερικού 3=261.8% του 1 και εξωτερικού C=61.8% του Α και 688 το 5=1 με άλλη μέτρηση. 766 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged