ΧΑΚΟΡ

ΧΑΚΟΡ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΗΞΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΙΠΕΔΑ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ:  1.11 H 1.34

Η μετοχή φαίνεται να έκανε από τα απόλυτα χαμηλά μια ιδιαίτερα έντονη ανοδική κίνηση 5απλασιάζοντας τη τιμή της!

Η μέτρηση φαίνεται με τα μπλε φίμπο. Θεωρώ ό,τι είμαστε σε 5 με 2 πιθανά σημεία κορύφωσης όπου στο πρώτο, το κοντινό κλειδώνει η εξωτερική με την εσωτερική μέτρηση. Εσωτερική μέτρηση μαζί με τα φίμπο παραθέτω μόνο στο τρέχον 5 για λόγους ευκρίνειας.
Το τρέχον 5 μπορεί να λήξει στο 1.11 με εξωτερική αναλογία 161.8% του1 (μπλε φίμπο) και εσωτερική πάλι 161.8% του 1 (καφέ φίμπο)
Η δεύτερη περίπτωση είναι να δημιουργήσει εντός του 5 έναν πιο σύνθετο σχηματισμό και να λήξει στο 1.34-1.35 με εξωτερική αναλογία 261.8% του 1.
Μεγάλη σημασία έχει η τυχόν διάσπαση του 1.11-1.12 γιατι θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε την εξέλιξη του εσωτερικού, το οποίο σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δημιουργήσει αναλογία κλειδώματος στο στόχο.
Πάντως εδώ στο 1.11-1.12 μεγάλη προσοχή ! 

ΓΔ

ΓΔ 10-ΛΕΠΤΟ

Ενώ διέσπασε τη καθοδική γραμμή τάσης, ο ΓΔ παραμένει εντός του πράσινου καθ. καναλιού και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν θα το διασπάσει ανοδικά ή όχι. Ο ΓΔ χθες ολοκλήρωσε ένα 5κυματικό το οποίο και αναμένω να διορθώσει σήμερα. Δεδομένου ό,τι τα περισσότερα χαρτιά σε ημερήσιο παραμένουν εντός του μεγάλου καθ. καναλιού τους π.χ. ΙΝΤΚΑ, θεωρώ ό,τι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα η αντίδραση είτε να έχει τελειώσει και να συνεχίσουμε νότια ενδεχομένως εντός του πράσινου καναλιού, είτε απλά να διορθώσουμε κάνοντας το Β και δίνοντας άλλο ένα Γ προς τα πάνω. Επιπλέον οι τράπεζες παρόλη τη δυναμική σε ποσοστά αντίδρασης δεν δείχνουν ακόμη να διορθώνουν τη συνολική τους καθοδική κίνηση αλλά μόνο ένα κομμάτι της, δείχνοντας προς το παρόν ό,τι υπάρχει περίπτωση το καθοδικό τους να μην έχει λήξει. Για παράδειγμα η ΕΤΕ σε 60-λεπτο έκανε ένα πλήρες 5κυματικό με 5=61.8% του 1 αντιδρώντας μόλις μέχρι το 61.8% του τελευταίου καθ. κομματιού, κάνοντας και ένα κλείσιμο αρκετά κάτω από τα υψηλά της.

Σε πρώτη φάση αναμένω μία διόρθωση είτε έως το 38.2% είτε πιο πιθανά έως το 61.8% του ανοδικού (στο 61.8% κλείνουν ακι τα χθεσινά γκαπ τους οι τράπεζες) και εκεί θα δείξουν τα χαρτιά και οι δείκτες τις προθέσεις τους. Δηλ αν το ανοδικό που έγινε είναι 1-2 νέας ανοδ. κίνησης ή αν θα κινηθούμε σε νεότερα χαμηλά.

Posted in ΓΔ Tagged

ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ.

Σε αναμονή για διόρθωση τουλάχιστον έως το 3.20. 3.90 επόμενο (πράσινο φιμπο)

DJIA

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – WEEKLY CHART

DJIA  Probable peek area: 24100-24900

The external waves with the blue fibos show that 18 May 2015 a grade 3 wave ended with a ratio of 161.8% to the 1st. The internal wave of the 3 outer wave is measured using the light blue fibos and it seems to have a perfect 5-wave formation with ratios 3=161.8% of 1 and 5=100% of 1. The main external measurement shows a fourth wave (4 blue) with a correction ration of 38.2% and is followed by the current  5th wave which has high probability of ending within the 24100-24900 area. This is the point that I expect the DJIA to make its peek, ending the uptrend.

In the close look chart, the internal formation of the 5th wave is measured using the green fibos. The green fibo shows an internal 3rd grade wave ending at the same peek. I expect that when it reaches that point, it will form a 4th wave downwards and finally a fifth reaching at the very same point of the peek ending the whole movement with a double-top formation as a 5-wave.

As far as the timing is concerned, I expect the whole procedure of peeking to occur between 1/2018 and 3/2018 given the newly formatted green price channel.

If the index performs a bigger than the current peek point then we move to much higher levels which we will examine on time.

———————————————————————————————————–

 
DJIA  Πιθανή Περιοχή Κορύφωσης: 24100-24900

Η εξωτερική μέτρηση με τα μπλε φίμπο δείχνει ό,τι στις 18 Μαίου 2015 τελείωσε το εξωτερικό κύμα 3 με αναλογία 161.8% του 1. Το εσωτερικό του μετριέται με τα γαλάζια φίμπο τα οποία και δείχνουν ένα τέλειο 5κυματικό με αναλογίες 3=161.8% του 1 και 5=100% του 1. Η κύρια εξωτερική μέτρηση δείχνει ένα κύμα 4 που διόρθωσε όλο το 3 με αναλογία 38.2% και ακολουθείται από το κύμα 5 το οποίο διανύουμε μέχρι και σήμερα και το οποίο δείχνει να κορυφώνει με αναλογία 161.8% του 1 στη περιοχή των 24100-24900 μονάδων. Αυτό το σημείο αναμένω να είναι και το σημείο κορύφωσης του DJIA.

Στο κοντινό εβδομαδιαίο διάγραμμα, η εσωτερική δομή του 5ου κύματος που διανύουμε μετριέται με τα πράσινα φίμπο. Τα πράσινα φίμπο δείχνουν ό,τι ένα εσωτερικό 3 είναι πολύ πιθανό να τελειώσει στην ίδια κορυφή με το 5 εξωτερικό δηλ στο αναμενόμενο σημείο κορύφωσης. Αναμένω εκεί ένα 4 εσωτερικό πράσινο και ένα 5 που θα λήξει ακριβώς στο ίδιο σημείο δημιουργώντας διπλή κορυφή και ολοκληρώνοντας τη κίνηση.

Xρονικά και με βάση το σχηματιζόμενο πράσινο κανάλι τη κορύφωση την προσδιορίζω 1/2018-3/2018.

Εννοείται ό,τι σε περίπτωση διάσπασης του παρόντος επιπέδου πάμε σε αρκετά ψηλότερα νούμερα τα οποία δεν θα τα εξετάσουμε προς το παρόν.

Posted in DJIA Tagged

ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΤΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Στο σημερινό χαμηλό έληξε το 5 εσωτερικό  (καφε φιμπο) με ισότητα του 1 και παράλληλα κούμπωσε και το 3 εξωτερικό (μπλε φίμπο) ακριβώς στο ίδιο σημείο δίνοντας λήξη 3 ή Γ εξωτερικό με αναλογία 423%. Ολες οι μετρήσεις σε κλεισίματα.

ΙΝΤΚΑ

ΙΝΤΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ 0.44

Ολες οι μετρήσεις είναι σε κλεισίματα.Στα υψηλά των 0.708 έληξε 5 κυματικό με το 5=261.8% του 1. Αυτή τη στιγμή διορθώνει ΟΛΗ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ βρισκόμενη εντός καθοδικού καναλιού ιδιαίτερα μεγάλης κλίσης. Διάσπαση του 0.524 θα σημάνει κίνηση στην επόμενη αναλογία στο c=261.8% του Α στο 0.44 όπου δίνει 161.8% κουμπώνοντας και το εσωτερικό. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το 61.8 της συνολική διόρθωσης (πράσινο φίμπο).  Ενδιάμεσος σταθμός το 0.49+ όπου ίσως δούμε μικρή αντίδραση.
Η όλη εικόνα δείχνει ό,τι μετά το πέρας της διόρθωσης στο 61.8% του όλου ανοδικού στο 0.44 είναι πού πιθανό να ξεκινήσει το νέο ανοδικό με αρκετά μεγάλους στόχους.Οπως φαίνεται στο δεύτερο διάγραμμα, μεταφερόμενο το πράσινο φίμπο στο σημείο που αναμένουμε να λήξη η τρέχουσα διόρθωση σηλ στο 0.44 αυτό με ισότητα δίνει τα προηγ. τοπικά υψηλά στη περιοχή του 0.87 που σημαίνει 100% κέρδος (Χ2)

ΓΔ

ΓΔ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ

Ολες οι μετρήσεις σε κλεισίματα.
Το μπλε φίμπο μετράει το εξωτερικό κύμα το οποίο με 161.8% έδωσε λήξη 3 στα υψηλά.
Το γαλάζιο φίμπο μετράει όλο το μπλε 3 και έδωσε λήξη 3 με 161.8% στα υψηλά
Το φούξια φίμπο μετράει το 3 γαλάζιο του 3 μπλε και έδωσε λήξη 5 στα ίδια υψηλά
Αρα λοιπόν έχουμε τελειώσει το 3 γαλάζιο, κάνουμε το 4 του γαλάζιου διορθώνοντας τη κίνηση που ορίζει το πράσινο φίμπο.
Το 50% αυτού του φίμπο είναι στο 732 και το 61.8% στο 703.
Το παρόν διάγραμμα δίνει ως τα 2 παραπάνω νούμερα ως τα πιθανότερα για τη λήξη της διόρθωσης.

Posted in ΓΔ Tagged

ΕΥΡΩΒ

ΕΥΡΩΒ ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

1η ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΣ 1.30

Η ΕΥΡΩΒ στα υψηλα ολοκλήρωσε ένα 3 με 161.8% του 1 και διόρθωσε μέχρι το 61.8% του 3 (πρασ.φίμπο) σταματώντας ακριβώς στο 1 μπλε, όπου αν και μπήκε λίγο μέσα δεν έκλεισε ποτέ μέσα σε αυτό!
Η τελειότητα και η ακρίβεια στη κίνηση είναι εκπληκτική και κάνει το διάγραμμα που δημιούργησε η πορεία της αληθινή ζωγραφιά.
Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρωθεί το διορθωτικό με C=161.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέα κίνησης.
Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή θα ολοκληρωθεί είναι είτε τα προηγ. υψηλά στο 1.04 με 5=100% του 1, είτε ακόμη πιο πιθανά το 1.28 με 161.8% του 1.
Παρατηρούμε ό,τι 2 μόλις σεντς πάνω από το 1.28, δηλ στο 1.30 είναι τόσο το κλείσιμο του παλιού γκαπ, όσο και η ισότητα (φίμπο φούξια) της πρώτης ανοδικής κίνησης!
Δηλ. στο 1.30 κουμπώνουν οι 2 βασικές εξωτερικές αναλογίες και μαζί κλείνει και το γκαπ.

2η ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΣ 1.30 (ΙΔΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)

Η ΕΥΡΩΒ στα υψηλα ολοκλήρωσε ένα 5 με 261.8% του 1 και διόρθωσε μέχρι το 50% όλης της κίνησης από την αφετηρία του μπλε φίμπο (αριστ.πρασ.φίμπο).

Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρωθεί το διορθωτικό με C=161.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέα κίνησης.

Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή θα ολοκληρωθεί είναι το 1.30 με 100% του 1.

Το 1.30 είναι τόσο το κλείσιμο του παλιού γκαπ, όσο και η ισότητα (φίμπο φούξια) της πρώτης ανοδικής κίνησης!

Δηλ. στο 1.30 κουμπώνουν οι 2 βασικές εξωτερικές αναλογίες και μαζί κλείνει και το γκαπ.

Οπως και στον ΔΤΡ έτσι κι εδώ, το ό,τι το 3 της εξωτερικής δίνει τον ίδιο στόχο με το 3 της εσωτερικής σημαίνει 2 τινά. Πρώτον ό,τι η όλη άνοδος είναι ΑΒΓ με το ΒΓ να εμπεριέχει ένα ακόμα Α’Β’Γ’ ή δεύτερον ό,τι το 3 του εσωτερικού θα δώσει 4 και 5 στο ίδιο υψηλο για να κλείσει και αυτό τη 5κυματική αναλογία.

ΤΟ 1.30 ΤΟΝ ΘΕΩΡΩ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 100% ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.

ETE

ETE HMEΡΗΣΙΟ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΣΤΟΧΟΣ  0.426

Η ΕΤΕ στα υψηλά ολοκλήρωσε ένα 3 με 161.8% του 3 (πρασ.φίμπο) σταματώντας ακριβώς λίγο πριν μπει στο 1 καφέ.
Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρώσει το διορθωτικό με C=261.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέας κίνησης.
Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή ολοκληρωθεί είναι είτε τα προηγ. υψηλά με 5=100% του 1 είτε το 0.426 ως 161.8% του 1.

ΓΔ

ΓΔ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ. της περασμένης Πέμπτης.

Θεωρώ σημείο κλειδί το 785+ το οποίο πιστεύω θα το δούμε και εκεί θα κριθεί η πορεία. Στο διάγραμμα απεικονίζω μόνο τη περίπτωση του πτωτικού σεναρίου την οποία και θεωρώ πιο πιθανή. Αναμένω δηλ τη κορύφωση του 4 στο 785 και μετά ένα 5άρι που θα μας πάει στο 713 με 161.8% του εσωτ. 1 για να δέσει και με το εξωτερικό Γ με 261.8% του Α.
θεωρώ επίσης ό,τι στο 713 θα έχουμε και τη λήξη της συνολικής καθοδικής διόρθωσης από τα υψηλά και απο εκεί θα κινηθούμε για νεότερα υψηλά πλέον.

Εάν σταματήσουμε οπουδήποτε κάτω από το 785, το πιο πιθανό ως άμεσος στόχος θα είναι να πάμε στο 732.

Posted in ΓΔ Tagged