ΓΔ – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 31/7/2019

Στο χθεσινό ενημερωτικό θεωρήθηκε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η διάσπαση του 895 ΓΔ με τη μία και έτσι ακριβώς έγινε με μικρή υπέρβαση.
Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό αλλά και με την real-time παρουσίαση της κυματικής μέτρησης σε 10λεπτο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επετεύχθη με απόλυτη ακρίβεια το χαμηλό του 882 (882.15) που έδωσε και την αντίδραση προς το τέλος.
Απαιτείται η ανοδική διάσπαση του 891 για συνέχιση του ανοδικού. Ο λόγος είναι ότι το 891 είναι το 61.8% του χθεσινού ενδοσυνεδριακού καθοδικού και η μη διάσπασή του με ισότητα μπορεί να δώσει ισχυρή διόρθωση εώς το 877 με ισότητα όπου είναι τόσο το 50% του τελευταίου ανοδικού σε ημερήσιο, όσο και η ανοδική γραμμή τάσης.
Πάνω λοιπόν από 891 ανοίγουν νούμερα σαφώς υψηλότερα και θα είναι ότι καλύτερο για τους λονγκ.
Ένα αρνητικό είναι ότι ο ΔΤΡ και ο ΓΔ έκαναν ένα ανοδικό ΑΒΓ με ισότητα και δεν συνέχισαν για το επόμενο επίπεδο του 161.8% απευθείας.
Η διαφωνίες σε επιμέρους χαρτιά είναι ιδιαίτερα εμφανείς και απαιτείται προσοχή μια που είμαστε σε ζώνη που ευνοεί το υψηλό volatility.

Αξίζει να τονιστεί ότι στο εβδομαδιαίο οι γραμμές καναλιού των τελευταίων 9 εβδομάδων δείχνουν το 917 ως υψηλό για την τρέχουσα εβδομάδα και το 850 σαν χαμηλό.
Επιπλέον σημαντική παρατήρηση αποτελεί το ότι σε μηνιαίο η άνω γραμμή του κύριου ανοδικού καναλιού γι αυτόν τον μήνα βρίσκεται στις 905-907 μονάδες και σήμερα έχουμε το κλείσιμό του!

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 854 και 877 ανοδ. γραμμές τάσης και καναλιού με το 877 να είναι επίσης και το 50% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε το 891 δηλ το 61.8% του τελευταίου ενδοσυνεδριακού καθοδικού που αν είναι υψηλό της συνεδρίασης μπορεί να γυρίσει διορθωτικά προς το 877. Πιο πάνω το 905 (σημείο 5=61.8% του 1) και το γνωστό από παλιά 907 και το 917 με εσωτερική αναλογία 161.8% και 920 άνω γραμμή καναλιού.

Ο DAX ακούμπησε στην εξωτερική ισότητα σε κλεισίματα και παράλληλα ανοδική γρ.τάσης στο  12115 και σήμερα οφείλει να κρατήσει ως χαμηλό το σημείο αυτό αν είναι να δώσει μια καλή αντίδραση.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με τα πρόσφατα lives όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΔΤΡ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 30/7/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό ο ΓΔ είδε και μάλιστα έκλεισε στο κρισιμότατο 895 και ο ΔΤΡ λίγο πάνω από το 806 που είχε τεθεί.
Υπέρβαση του 895 σε ΓΔ και του 806 σε ΔΤΡ – αν και δεν θεωρείται ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση – αν τυχόν συμβεί δεν μας πάει απλά στα προηγούμενα υψηλά αλλά σε νέα υψηλά δηλ ΓΔ 917 και ΔΤΡ 850 με το 907 ΓΔ να αποτελεί ένα επίσης επικίνδυνο σημείο που όμως δεν δίδεται από εσωτερικές αναλογίες.
Αξίζει να τονιστεί ότι στο εβδομαδιαίο οι γραμμές καναλιού των τελευταίων 9 εβδομάδων δείχνουν το 917 ως υψηλό για την τρέχουσα εβδομάδα και το 850 σαν χαμηλό. Ουσιαστικά δηλ το υψηλό στο εβδομαδιαίο συμπίπτει με το κυματικό σημείο που περογράφηκε παραπάνω.
Επιπλέον σημαντική παρατήρηση αποτελεί το ότι σε μηνιαίο η άνω γραμμή του κύριου ανοδικού καναλιού γι αυτόν τον μήνα βρίσκεται στις 907 μονάδες.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 853 και 874 ανοδ. γραμμές τάσης και καναλιού και το 881 δηλ το 38% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε μια εσωτερική αναλογία ισότητας στο 895, το γνωστό από παλιά 907 και το 917 με εσωτερική αναλογία 161.8% + άνω γραμμή καναλιού.

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με τα πρόσφατα lives όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – ΔΤΡ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/7/2019

Απαιτείται διάσπαση του 895 για τους λονγκ ώστε να επαναπροσεγγιστεί η ζώνη των 900-902 μονάδων η οποία αν και εφόσον διασπαστεί ανοδικά μας δίνει τον στόχο του διπλού τοπικού πυθμένα (που ενεργοποιήθηκε πάνω από τις 878) στις 915 και το 161.8% του εσωτερικού στις 917 όπου έχουμε και γραμμή καναλιού.

Ο ΔΤΡ πρέπει για τους λονγκ να διασπάσει αρχικά το 785 και στην συνέχεια το 806 προκειμένου να ξεφύγει ανοδικά και να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία.

Οι DOW & SPX εξακολουθούν να δείχνουν σημάδια κορύφωσης σύμφωνα με τα ενημερωτικά και τα lives των τελευταίων 3-4 εβδομάδων.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 852 και 872 ανοδ. γραμμές τάσης και καναλιού και το 879 δηλ το 38% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε μια εσωτερική αναλογία ισότητας στο 895 καθώς και τις 900-902 μονάδες, υπέρβαση των οποίων μας δίνει το 917 με εσωτερική αναλογία 161.8%.

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με τα πρόσφατα lives όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 25/7/2019

Διάσπαση του 871 και του 873 (γρ.τάσης) μας δίνει ξανά το 878 όπου και θα κριθεί αν είναι βραχυπρόθεσμα να βρεθούμε σε υψηλότερα επίπεδα ή όχι.
Από κάτω θα πρέπει να κρατηθεί η ανοδική γραμμή στο 866 για να υπάρξει ελπίδα για ανοδικό, αλλιώς η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί.

ΠΟΛΥ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

#1) Στην μικρότερη εικόνα (10λεπτο) αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόσφατο ανοδικό από 23/7 12:00 έως 24/7 11:50 δηλ από 858.14 έως 879.33 είναι 5κυματικό και είναι σε εξέλιξη η διόρθωσή του η οποία μπορεί να φτάσει στο 871 με 38.2% ή το 866 με 61.8%. Στο 866 βρίσκεται και η γραμμή τάσης και άρα είναι αυξημένες οι πιθανότητες από εκεί να ξεκινήσει νέο ανοδικό. Αν συμβεί έτσι τότε και επικυρωθεί το παρόν σενάριο η ισότητα της κίνησης θα μας πάει στο 888 σημείο που ελαφρώς θα αλλάξει σε συνάρτηση με το πραγματικό χαμηλό πέριξ του 866 που πιθανόν να γραφτεί.

#2) Κατά μία άλλη μέτρηση πάλι στο 10 λεπτο υπάρχει περίτπωση να είμαστε στο 3/c της κίνησης και να μην δούμε νεότερο τοπικό χαμηλό βραχυπρόθεσμα. Αν αυτό το σενάριο είναι σε ισχύ η ισότητά του πάει στις 895 μονάδες και είναι κάτι που προκύπτει και από το 60λεπτο αλλά και από το ημερήσιο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 850 και 866 ανοδ. γραμμές τάσης και καναλιού.

Από πάνω: Έχουμε το 871 το retest στην γραμμή τάσης και το 878 που προσπάθησε 2 φορές να το διασπάσει ανεπιτυχώς. Πάνω από εκεί το γνωστό 886, μια εσωτερική αναλογία ισότητας στο 895 καθώς και οι 900-902 μονάδες.

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με τα πρόσφατα lives όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/7/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό αλλά και με το LIVE της Κυριακής https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10217718074399073/ όπου τονίστηκε η πληθώρα κυματικών και μη σημείων που καταλήγουν στο 878 και η κρισιμότητα του σημείου, σημειώθηκε αδυναμία διάσπασής του με συνέπεια το γύρισμα.
Σημαντική για σήμερα η διακράτηση της ανοδικής γραμμής καναλιού από αρχές Ιουνίου στο 847 και ακόμα καλύτερα της ανοδικής γραμμής τάσης στο 860
Τυχόν απώλεια του 847 σήμερα ή του σημείου της αντίστοιχης γραμμής τις επόμενες ημέρες θα έχει ως αναπόφευκτο την επαναπροσέγγιση της ζώνης 838-840 και την παράταση της ταλαιπωρίας.
Ανοδική πνοή και προοπτικές για υψηλότερα επίπεδα θα δοθούν μόνο με την ανοδική διάσπαση του 876 και 878.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 860 ανοδ. γραμμή τάσης και το 847 γραμμή καναλιού.

Από πάνω: Έχουμε το 876 γραμμή τάσης και το 878 όπου βρήκε αντίσταση χθες όπου και το 61.8% του όλου πτωτικού. Πάνω από εκεί το γνωστό 886 καθώς και οι 900-902 μονάδες.

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με το live του Σαββάτου 6/7 όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/7/2019

Τυχόν ανοδική τμήση του 878 κυματικα μας παει στο 902 με 161.8% του Α ενώ με την κλασική Τ.Α. ο στόχος του 2πλου πυθμένα μας παει στις 915 μονάδες.
Αυτό ακριβώς αλλά και η πληθώρα κυματικών και μη σημείων που καταλήγουν στη στενή ζώνη 877-878 κάνει την ζώνη αυτή ΚΡΙΣΙΜΟΤΑΤΗ για την συνέχεια.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 853 ανοδ. γραμμή τάσης και 867 την γρήγορη ανοδική. 862.50 το 38.2% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε το 870 (50%) και το γκαπ στο 877.35 όπου και το 61.8% του όλου πτωτικού. Πάνω από εκεί το γνωστό 886 καθώς και οι 902 μονάδες.

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με το live του Σαββάτου 6/7 όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – FTSEM – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 18/7/2019

Σε κρίσιμο σημείο σταμάτησαν χθες οι δείκτες. Τυχόν διάσπαση του 870 μας πάει στο γκαπ 877+ με επόμενο το 886.
Κρισιμότατο το 1390 στον FTSEM το οποίο επετεύχθη με απόλυτη ακρίβεια, διάσπαση του οποίου δίνει το 1442 από εσωτερική αναλογία δηλ νέα υψηλά, με το 1420 ενδιάμεση αντίσταση.
Ανοδική συνέχεια απαιτεί να μπει το σύνολο των τραπεζών στο παιχνίδι διότι κάτι που δεν συμμετέχει στην άνοδο του ΓΔ, στην διόρθωσή του θα συμμετέχει πολλαπλάσια.
Εδω που είμαστε υπάρχει σχετικά μεγάλη επικινδυνότητα για γύρισμα πέριξ του 870 και θέλει προσοχή.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 831-832 (38% του τελευταίου ανοδικού και το 23% του όλου ανοδικού) και το 850 ανοδ. γραμμή τάσης. 838 είναι το σημείο κάτω από το οποίο θα παρθεί νέο χαμηλό.

Από πάνω: Έχουμε το 870 50% και το γκαπ στο 877.35 όπου και το 61.8% του όλου πτωτικού. Πάνω από εκεί το γνωστό 886.

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με το live του Σαββάτου 6/7 όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15/7/2019

Στο live του Σαββάτου εδω: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10217653146375913/ εξετάστηκε η εικόνα τόσο του ΓΔ και άλλων δεικτών του ΧΑΑ, όσο και οι 2 βασικοί ξένοι δείκτες DAX & DJIA.
Στο πολύ βραχυπρόθεσμο (10λεπτο) είναι πιθανή η κίνηση προς το 61.8% του τελευταίου καθοδικού στις 865 μονάδες, επίπεδο που αν διασπαστεί μπορεί να μας δώσει τις 870 και στη συνέχεια τις 885. Οι 885 είναι σημείο c=a και το 77% του όλου καθοδικού.
Αντίθετα οποιαδήποτε αδυναμία ανοδικής κίνησης ειδικά πάνω από τις 865 μας πάει στις 829.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 831-832 (38% του τελευταίου ανοδικού και το 23% του όλου ανοδικού) και το 848 ανοδ. γραμμή τάσης. 838 είναι το σημείο κάτω από το οποίο θα παρθεί το νέο χαμηλό.

Από πάνω: Έχουμε το 865 και 870 σημεία από 10λεπτο και το 885(77%, c=a). Από εκεί και πέρα τα προηγούμενα υψηλά.   

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με το live του Σαββάτου 6/7 όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Αν όντως εδώ σταματήσει, θα πάει σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 12/7/2019

ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ
Εάν και εφόσον όλη αυτή η κίνηση από τα χαμηλά έληξε στις 900 μονάδες τότε αυτό είναι και το 1 του 3 που λέγαμε εδώ και κάμποσες εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα παμε στο 38.2% του δηλ στις 783-785 μονάδες και από εκεί θα ξεκινήσει ένα τεράστιο ανοδικό 3 με νεα υψηλά. Αυτό, αυτή τη στιγμή (και απο τη στιγμή που ΔΕΝ φτάσαμε στο 907 όπως ζητούσαμε) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ στην μεγάλη εικόνα.

ΜΙΚΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
Σε σχέση με τη μικρότερη θεωρητικά μπορούμε να δούμε υψηλότερα σημεία (λόγω Β) αλλά σαφώς το απόλυτο στοπ λονγκ είναι οι 838 μονάδες.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 831-832 (38% του τελευταίου ανοδικού και το 23% του όλου ανοδικού), το 845 ανοδ. γραμμή τάσης και το 856 σημείο c=a στο 10λεπτο.

Από πάνω: Έχουμε το 876.50(62%) και το 886(77%) και από εκεί και πέρα τα προηγούμενα υψηλά.   

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA οφείλει να επισκεφτεί τις 27270 ως λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1 όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα.

Οι εξελίξεις σε DAX και DJIA, δηλαδή η πιθανή κορύφωσή τους (αν το σενάριο αποδειχθεί και το ισχύον) αναμένεται να λάβουν χώρα την επόμενη 1.5 εβδομάδα. 

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11/7/2019

Το καθοδικό ανακόπηκε και ξεκίνησε αντίδραση η οποία έφτασε μέχρι το 38.2% του καθοδικού στο 862. Τυχόν διάσπαση του σημείου αυτού μας δίνει τα επόμενα επίπεδα, δηλ αυτά που αναφέρονται στην συνέχεια.
Η προσοχή μας στραμμένη στο 50% του καθοδικού στις 869 διότι είναι ένα σημείο που αν δεν ξεπεραστεί μπορεί να δώσει με 61.8% το 831.

Για σήμερα… Αναμένεται ανοδική συνέχεια προς τα επόμενα σημεία αντίδρασης.

Από κάτω: Έχουμε το 831-832 (38% του τελευταίου ανοδικού και το 23% του όλου ανοδικού), το 842 ανοδ. γραμμή τάσης και το 856 σημείο c=a στο 10λεπτο.

Από πάνω: Έχουμε το 869(50%), το 876.50(62%) και το 886(77%) και από εκεί και πέρα τα προηγούμενα υψηλά.   

O DAX αν σπάσει ανοδικά τις 12656 πάει για το τελευταίο επίπεδο του παρόντος ανοδικού στις 13200 με μεγάλες πιθανότητες να διορθώσει ολόκληρο το ανοδικό όταν και εάν βρεθεί εκεί.

Ο DJIA οφείλει να επισκεφτεί τις 27270 ως λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1 όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα.

Οι εξελίξεις σε DAX και DJIA, δηλαδή η πιθανή κορύφωσή τους (αν το σενάριο αποδειχθεί και το ισχύον) αναμένεται να λάβουν χώρα την επόμενη 1.5 εβδομάδα. 

Καλή συνεδρίαση!