ΣΕΝΤΡ

ΣΕΝΤΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Το εξωτερικό δείχνει πιθανή λήξη 3 στο 0.289 με 261.8% του 1 καφέ και το εσωτερικό στο γειτονικό 0.29 με 161.8% του 1 μπλε. Διαφαίνεται ό,τι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Με τη δε διάσπαση του επιπέδου των 0.186 βλέπει 0.22.