ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7  ΕΥΡΩ – ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ:-)))
MΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ 7.50, 8, 9