ΕΛΣΤΡ

ΕΛΣΤΡ WEEKLY KAI MONTHLY

WEEKLY
H μετοχή διασπώντας ανοδικά το 1 ευρώ ενεργοποίησε μακροχρόνιο διπλό πυθμένα του οποίου τον στόχο τον είδε ήδη.
Κυματικά δείχνει να έληξε ή να λήγει όπου να ναι το 5 γαλάζιο εσωτερικό ή 3 εξωτερικό από που θα δώσει ένα διορθωτικό 4 μπλε και ένα 5 μπλε στη περιοχή των 2 ευρώ.
Με τη διάσπαση των 2 ευρώ αν κι εφόσον γίνει θα επανέλθουμε…

MONTHLY
Δείχνει να προσεγγίζει τη μπλε γραμμή κάνοντας εκεί στο 1.80 λήξη 3 εξωτερικού με 3=423% του 1 και 5 εσωτερικού με 5=161.8% του 1