ΑΤΤ

ΑΤΤ WEEKLY

ΣΤΟΧΟΣ: H ZΩΝΗ 0.025-0.0258 ΜΕ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 0.025

Ολες οι μετρήσεις σε κλεισίματα και σε εβδομαδιαίο γράφημα.
Από την πολύ μεγάλη κίνηση των υψηλών 23/5/2016 με τα χαμηλά 29/12/2016, τι 61.8% καταλήγει ΑΚΡΙΒΩΣ στο 0.025.

Από την πιο πρόσφατη κίνηση των υψηλών της 16/6 (ή ουσιαστικά της 13/7 διότι από τη στιγμή που μιλάμε για κλεισίματα το υψηλό έγινε τη 2η ημερομηνία) λεχει ολοκληρώσει ένα 3, έκανε ένα ασθενές 4 και δείχνει να έχει ξεκινήσει ήδη το 5 μπλε το οποίο με 261.8% πάει στο 0.258. Ενδιάμεσο έχει το 0.041 στο οποίο θεωρώ ό,τι θα δώσει ασθενή αντίδραση.

Ετσι λοιπόν 2 αναλογίες, μία μακρυνή και μία κοντινή δείχνουν να καταλήγουν στη ζώνη που ορίζεται από το καφέ κουτί. Ενδεχόμενα το 0.025 να είναι και η τιμή ΑΜΚ.

Παρατηρούμε ό,τι το 3 μπλε το έληξε με αναλογία 423% του 1 ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ Η ΠΕΙΡ !!!