ΑΒΑΞ

ΑΒΑΞ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΕΥΡΩ
Θα έχουμε εκεί λήξη 5 γαλάζιου (εσωτερικού) και 3 εξωτερικού με ανλογίες που φαίνονται στο διάγραμμα. Εκεί αναμένεται 4 μπλε και το τελικό ανοδικό 5 με πιθανό τελικό στόχο τα 2 ευρώ.