ΟΜΑΔΑ Συνεργασίας ΝΕΚ με την Ελληνοαμερικανικη Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας κοινoποιήσω ότι σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανικη Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δημιουργούμε την ομάδα ΝΕΚ με αντικείμενο την αγορά και πώληση ΜΤΧ και παραγώγων με σκοπό τις υψηλές αποδόσεις. Οι επιλογές θα είναι βασισμένες στην Θεμελειώδη και κατά βάση στην Τεχνική Ανάλυση.

Κάθε εντολή αγοράς ή πώλησης είτε αφορά μετοχές είτε παράγωγα θα φιλτράρεται από το τμήμα ανάλυσης της Χρηματιστηριακής ενώ οι κινήσεις θα πραγματοποιούνται με ίσο ποσοστό κεφαλαίου για όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα. Η εντολή της ομάδας θα μπαίνει άμεσα και χειροκίνητα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα είναι οι εξής:

1) Άνοιγμα μερίδας (αν δεν υπάρχει ήδη) στην Ελληνοαμερικάνικη Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2) Ελάχιστο κεφάλαιο 10000 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα. Μέγιστο κεφάλαιο άνευ ορίου.

3) Συμμετοχή στη κλειστή συνδρομητική ομάδα XAA LIVE PRIVE.

Για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, μπορεί να στείλει είτε προσωπικό μήνυμα στο messenger https://www.facebook.com/messages/t/1096805059 , είτε e-mail στο info@nek.gr .

Υπεύθυνος συνεργασίας είναι ο κος Σταύρος Ντίνας, Πιστοποιημένο στέλεχος από την Ε.Κ., μέλος του ΔΣ της Ελληνοαμερικάνικης Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, με 34 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, ο οποίος και θα λύσει οποιαδήποτε απορία υπάρχει σε σχέση με το από κοινού αυτό εγχείρημα που ξεκινάμε.