ΜΠΕΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟ

Το μεγάλο διαμάντι έσπασε πάνω πριν 3 μήνες, εντοπίστηκε εγκαίρως στη κλειστή συνδρομητική ομάδα XAA LIVE PRIVE και δίνει στόχο τα 24.60-25.00 ευρώ. Εκεί υπάρχουν και κυματικά σημεία.