ΔΕΗ ΜΗΝΙΑΙΟ

Σας ανεβάζω τη μέτρησή μου για τη ΔΕΗ σε μηνιαίο.

Έτσι θα πάρετε και μία ιδέα της δουλειάς που γίνεται στη κλειστή συνδρομητική ομάδα ΧΑΑ LIVE PRIVE.