ΔΕΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ….

ΔΕΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ