ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 01/04/2021

Στη μεσαία εικόνα, δεδομένων των ανοδικών υπολοίπων σε FTSEM (προς το 1300+) καθώς και σε επιμέρους χαρτιά, αλλά και λόγω της υπέρβασης του 77% του όλου ανοδικού με αρκετά κλεισίματα άνω του επιπέδου σε ΓΔ, οι πιθανότητες ήδη είναι ιδιαίτερα μεγάλες για τις 900+ μονάδες.
Στόχος της παρούσας κίνησης στους βασικούς μας δείκτες, φαίνεται να είναι με ιδιαίτερα μεγάλες πιθανότητες:
ΓΔ 900-904 / FTSE 2150 / FTSEM 1300 / ΔΤΡ 575

Στη κοντινή εικόνα, δεν μπορεί να αποκλειστεί εσωτερική διόρθωση με πιθανά σημεία 862/855/843 πριν πάμε στους προαναφερθέντες ανοδικούς στόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια γραμμή τάσης στο εβδομαδιαίο βρίσκεται στο 858 και σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Στη μεγάλη εικόνα υπαρκτοί οι στόχοι των 1000 και 1080 μονάδων σε βάθος λίγων μηνών.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε τo 832, 842 ανοδικές γραμμές τάσης. 862, 855, 849 & 843 πιθανά σημεία διόρθωσης 23.6%, 38.2%, 50% & 61.8% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε το 901, σημείο κατάληξης πολλών αναλογιών. 860 σημείο αντίστασης με το κοντινό 858 να είναι μακρυνή καθοδική γραμμή τάσης σε εβδομαδιαίο. 891 γρήγορη γραμμή ανοδικού καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged