ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/03/2021

Η αναμενόμενη ενδιάμεση διόρθωση έως το 841 ήρθε.
Τυχόν απευθείας συνέχισή της έχει ως βασικά κυματικά σημεία το 834 και το 826.
Αν κρατηθεί ωστόσο το χθεσινό χαμηλό μια αντίδραση έως το 50% ή 61.8% του καθοδικού στο 851/854 είναι πιθανή.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε τo 813 ανοδική γραμμή τάσης. Κυματικά σημεία τα 816 και 826, 50% & 38.2% του τελευταίου ανοδικού. 834 το 50% εσωτερικού ανοδικου.

Από πάνω: Έχουμε το 901, σημείο κατάληξης πολλών αναλογιών. 860 σημείο αντίστασης. 851 και 854 50% και 61.8% του καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged