ΓΔ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 04/03/2021

Φτάσαμε στις άνω γραμμές καναλιού σε ΓΔ και FTSE.
Λόγω εσωτερικής τοπικής κορύφωσης πιθανολογείται η διόρθωση έως:
FTSE 1938, το 38.2% του τελ. ανοδικού ή αν αυτό δεν κρατηθεί έως 1920 το 50% του τελ. ανοδικού και
ΓΔ 808 38.2% και 802 50% του τελ. ανοδικού.

Μετά το πέρας της διόρθωσης, οι πιθανότητες είναι υπέρ των νέων υψηλών.

Για σήμερα… Πιθανότερη όλων η διόρθωση προς το 808 και αν αυτό δεν κρατήσει προς το 802.

Από κάτω: Έχουμε τo 786 ανοδική γραμμή τάσης και το 793 σημείο retest της καθ. γραμμής τάσης που διασπάστηκε ανοδικά τη Δευτέρα. 802 & 808 το 38.2% και 50% του τελ. ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε το 822 ως C=62% του Α και 3=1 εσωτερικό, το 835 ως 77% του Α και το 850-852 ως C=A και 3=161.8% του 1. 832 γραμμή ανοδικού καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!