ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10/03/2021

Φτάσαμε στο κρίσιμο 839 της άνω γραμμής καναλιού. Τυχόν διάσπαση του σημείου θα δώσει το 850-852 όπου και η ισότητα του 1ου ανοδικού.
Σε περίπτωση διόρθωσης, οι λονγκ απαιτούν τη διακράτηση της γρήγορης ανοδικής γραμμής τάσης στο 831.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε τo 795 ανοδική γραμμή τάσης και 790 σημείο retest της καθ. γραμμής τάσης που διασπάστηκε ανοδικά τη Δευτέρα. 831 γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης.

Από πάνω: Έχουμε το 850-852 ως C=A και 3=161.8% του 1. 842 γραμμή ανοδικού καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged