ΓΔ – ΔΤΡ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/03/2021

Η διόρθωση συνεχίστηκε και πήγε στο επόμενο κυματικό σημείο μας το 826.

Η διπλή διαφωνία που έχει γίνει στους πυθμένες σε ΓΔ ωριαίο δίνει βάσιμες ελπίδες υπέρ της αντίδρασης με σημεία: 835/840/844.50, 23.6%, 38.2% & 50% του όλου καθοδικού αντίστοιχα. 844.50 όπου είναι το 50% του καθοδικού έχουμε και γκαπ.
540 το γκαπ και το 50% του καθοδικού σε ΔΤΡ.
2031-2033 το γκαπ και το 50% του καθοδικού σε FTSE.

Στη περίπτωση που ενεργοποιηθεί το σενάριο που έχει μικρότερες πιθανότητες και χαθεί το 826, επόμενα σημεία έχουμε στο 816-818 και μετά στο 809.

Για σήμερα… Αναμένεται αντίδραση προς τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω.

Από κάτω: Έχουμε τo 814 ανοδική γραμμή τάσης. Κυματικά σημεία τα 816 και 826, 50% & 38.2% του τελευταίου ανοδικού. 830 & 809 το 23.6% και 38.2% του όλου ανοδικου.

Από πάνω: Έχουμε το 901, σημείο κατάληξης πολλών αναλογιών. 860 σημείο αντίστασης. 835/840/844.50, 23.6%, 38.2% & 50% του όλου καθοδικού αντίστοιχα.

Καλή συνεδρίαση!