ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 04/02/2021

Η αδυναμία κυρίως από τις τράπεζες συνεχίζεται μαζί με την πολύ περιορισμένη αντίδραση της αγοράς μας σε σχέση με τις ξένες αλλά και σε σχέση με τον ΕΕΜ. Ωστόσω οι στόχοι της αντίδρασης στο 775-777 και ίσως και στο 788 παραμένουν στο θετικό σενάριο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του κύματος 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W.

Από πάνω: Έχουμε 788 η καθοδική γραμμή τάσης. 765, 788.50 & 804 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού. 777 το 61.8% του τελευταίου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged