ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 02/02/2021

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν αναλυτικά οι προοπτικές τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο για τους δείκτες: USDOLLAR, EEM, SPX, DAX, ΓΔ, FTSEM, ΔΤΡ: https://www.facebook.com/1096805059/videos/10222920295691354/

Το δολάριο ακούμπησε και έκλεισε χθες πάνω στη γραμμή λαιμού του ανάποδου ΩΚΩ και σήμερα βρίσκεται ελάχιστα από κάτω. Αν σπάσει πάνω κάθε θετικό σενάριο για τις αγορές παίρνει αναβολή. Αν παραμείνει κάτω από τη γραμμή (91.05 για σήμερα), τότε η αντίδραση είναι εφικτή.
1ος στόχος της αντίδρασης το 775-777 τις επόμενες ημέρες στο θετικό σενάριο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του κύματος 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W.

Από πάνω: Έχουμε 792 η καθοδική γραμμή τάσης. 765, 788.50 & 804 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού. 777 το 61.8% του τελευταίου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged