ΓΔ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 18/02/2021

Είδαμε το 785 που βρίσκεται ανάμεσα από τα σημεία που θα μας έδειχναν ποιό κομμάτι του ανοδικού διορθώνουμε, δηλαδή το 784 ως 38.2% του τελευταίου ανοδικού και το 786 ως το 23.6% του μεγαλύτερου ανοδικού κομματιού. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να μην γνωρίζουμε ακόμα ποιό από τα 2 ανοδικά κομμάτια διορθώνουμε.
Ωστόσο, επειδή η διάρθρωση σε ωριαίο του καθοδικού δείχνει να είναι 5κυματική, ενισχύεται το 2ο σενάριο και είναι πιθανόν να έληξε ένα Α, να πάμε σε ένα Β αντίδρασης έως το 61.8% του καθοδικού στις 796 και μετά ξανά κάτω προς τη ζώνη 772-774 όπου είναι το 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού και η κύρια ανοδική γραμμή τάσης.
Αντίστοιχο κάτω σημείο για τον FTSE είναι το 1840 όπου μάλιστα συμπίπτει ΑΚΡΙΒΩΣ η ανοδική γραμμή τάσης με το 38.2% του ίδιου ανοδικού.

Για σήμερα… Με ή χωρίς αντίδραση έως το 796, με μεγαλύτερες πιθανότητες αναμένεται κίνηση προς το 772-774, δηλαδή 2% κάτω από εδώ. 1840 το αντίστοιχο σημείο για FTSE.

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 702-706 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΖΩΝΗ! Κοντινό το 772 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινό σημείο το 796 61.8% του καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!