ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 25/02/2021

Σταματήσαμε ακριβώς στο σημείο τομής της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης και του retest της παλιάς ανοδικής στο 786 και παραμείναμε εντός του γρήγορου καθοδικού καναλιού.

Τελευταία ευκαιρία για ανοδικό είναι να κρατήσουμε το 772-774 για στόχους αντίδρασης 784/792/796+. Αρχική προϋπόθεση ένα κλείσιμο πάνω απο 782 όπου είναι και η γρήγορη γραμμή τάσης.
Τυχόν καθοδική διάσπασή του θα μας δώσει τα 760 και 754.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 702(Y=W) με τη καθοδική γραμμή καναλιού να πλησιάζει στο σημείο (είναι στο 708), τo 720 38.2% του όλου ανοδικού. Κοντινό το 772 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού. 760 c=a & 754 τα κοντινότερα σημείο αν διασπαστεί το 772-774.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινό σημείο 782 καθοδική γραμμή τάσης. 797 κύρια γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged