ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Οι βασικοί ξένοι δείκτες δείχνουν να αντιδρούν πάνω σε ΟΛΟ το καθοδικό τους και έφτασαν στο 50% τους χθες. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για ανοδικά υπόλοιπα και παράλληλα τις δικές μας πιθανότητες να κρατήσουμε το 772 και να πάμε σε αντίδραση.

Αρκετά πιθανή λοιπόν η αντίδραση σήμερα με σημεία 784/788/792, δηλ στο 38.2%, 50% και 61.8% του καθοδικού. Αν ωστόσο χαθεί το 772 θα πάμε προς τα 760 και 754.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged