ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/02/2021

H γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης που η΄ταν στο 778 κρατήθηκε παρόλη την ενδοσυνεδριακή μικρή παραβίαση.
Η γραμμή αυτή σήμερα είναι στο 782, μαζί με τη γρήγορη καθοδική, δηλαδή ακριβώς στο χθεσινό κλείσιμο.

Εξακολουθεί η όλη πορεία να εξαρτάται από την ανοδική διάσπαση ή όχι στον SPX του 3950 και σε μας του 804.

Στο κοντινό, τυχόν αντίδραση, που δείχνει να εχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες θα μας φέρει κοντά στο 793, το 61.8% του μικρού καθοδικού.

Για σήμερα… Με μεγαλύτερες πιθανότητες, αναμένεται κίνηση έως το 793/796.Ωστόσο, στη περίπτωση που αντίθετα διασπαστεί το 782 πάμε προς το 777, 772

Από κάτω: Έχουμε Tο 702(Y=W) με τη καθοδική γραμμή καναλιού να πλησιάζει στο σημείο (είναι στο 710), τo 720 38.2% του όλου ανοδικού. Κοντινό το 782 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινό σημείο 798 καθοδική γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged