ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 22/02/2021

Είμαστε σε κρίσιμο σημείο, όπου η καθοδική διάσπαση της ανοδικής γραμμής τάσης στο 778 ή η ανοδική διάσπαση της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης στο 786.50 θα κρίνουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία στο ΧΑΑ.


Στην κοντινή εικόνα η συνεχής 3κυματικότητα των ανοδικών δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, παρόλο που επιμέρους μετοχές έχουν σημαντικά ανοδικά υπόλοιπα. Η επιλογή μετοχών με ανοδικά υπόλοιπα είναι και η βέλτιστη τακτική.


Εξακολουθεί η όλη πορεία να εξαρτάται από την ανοδική διάσπαση ή όχι στον SPX του 3950 και σε μας του 804.


Στη λίγο πιο μακρυνή τα πράγματα δείχνουν αισιόδοξα.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 702(Y=W) με τη καθοδική γραμμή καναλιού να πλησιάζει στο σημείο, τo 720 38.2% του όλου ανοδικού. Κοντινό το 778 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινά σημεία 785.50 & 800 καθοδικές γραμμές τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged