ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/02/2021

To 796 που αναμέναμε ως πιθανό πέρας της αντίδρασης στο χθεσινό ενημερωτικό, το είδαμε με φίλτρο. Είδαμε 795.07.
Όλα δείχνουν ότι το επίπεδο που θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη πορεία είναι η στενή ζώνη 774-775, που είναι το 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού και η κύρια ανοδική γραμμή τάσης.

Για σήμερα… Με μεγαλύτερες πιθανότητες αναμένεται κίνηση προς το 774-776. Αν κρατηθεί το επίπεδο, πιθανόν να παρθεί καλή κίνηση αντίδρασης από εκεί.

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 702-706 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΖΩΝΗ! Κοντινό το 775 ανοδική γραμμή τάσης, 772 και 784 το 38.2 και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού και το 774 38.2% του μεγαλύτερου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 804 το 77% του όλου καθοδικού & 807 η ισότητα του 1ου ανοδικου. Πάνω από εκεί, πάμε σε νέα υψηλά προς το 840 για αρχή. Κοντινά σημεία 790 & 802 καθοδικές γραμμές τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged