ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 03/02/2021

Αδυναμία κυρίως από τις τράπεζες, Ωστόσω ο στόχος της αντίδρασης στο 775-777 παραμένει στο θετικό σενάριο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του κύματος 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W.

Από πάνω: Έχουμε 790 η καθοδική γραμμή τάσης. 765, 788.50 & 804 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού. 777 το 61.8% του τελευταίου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged