ΓΔ – ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 01/02/2021

Στο live της Κυριακής εξετάστηκαν αναλυτικά οι προοπτικές τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο για τους δείκτες: USDOLLAR, EEM, SPX, DAX, ΓΔ, FTSEM, ΔΤΡ: https://www.facebook.com/1096805059/videos/10222920295691354/

Σημαντικές τεχνικά οι ελπίδες για αντίδραση με δεδομένο ότι όλοι συνολικά οι ξένοι δείκτες είναι σε σημαντικά σημεία που αφενός μπροούν να δώσουν σημαντικό ανοδικό και αφετέρου αν χαθούν πάνε αρκετά παρακάτω γκρεμίζοντας τα πάντα.

1ος στόχος της αντίδρασης αυτής το 775-777 τις επόμενες ημέρες στο θετικό σενάριο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του κύματος 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W. 739 σημείο retest της καθοδικής που έσπασε πάνω τη Παρασκευή.

Από πάνω: Έχουμε 795 η καθοδική γραμμή τάσης. 765, 788.50 & 804 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού. 777 το 61.8% του τελευταίου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!