ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11/01/2021

Ανύπαρκτη η δική μας αντίδραση σε σχέση με αυτή των ξένων.
Πλησιάζουμε σε επίπεδα σε USDOLLAR, EEM ελληνικούς δείκτες που ενέχουν κινδύνους αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης τάσης, παρά τα ανοδικά υπόλοιπα που έχουν επιμέρους μετοχές και απαιτείται προσοχή!

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 808 η κύρια ανοδική γραμμή τάσης. 792 38.2% του τελ.ανοδικού, 770 η ισότητα c=a.

Από πάνω: Έχουμε τα 816.50 & 831 σημεία c=a & c=138.2% του a από 60λεπτο. Υπέρβαση του 831 αλλάζει τη μέτρηση και μας δίνει το 839 με 5=1 και το 892 με 5=161.8% του 1.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged