ΓΔ – FTSE – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 28/01/2021

Στη μεγάλη εικόνα, αν το τρέχον κύμα είναι κύμα 4 έχει δικαίωμα να πάει έως τις 688-690 όπου είναι το 50% του 3 αλλά και το 1 της προηγούμενης κίνησης μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Άρα λοιπόν το 720 και το 690 αποτελούν τους 2 πιθανούς στόχους λήξης της διόρθωσης.


Στο κοντινότερο, η κίνηση δείχνει σαν να θέλει να πάει απευθείας στο 720 ΓΔ & 1700-1710 FTSE δηλ. στο 38.2% του όλου ανοδικού.


Η αντιστοιχία σε ΔΤΡ είναι λίγο κάτω από τις 400 μονάδες, παρόλη την Δ.Κ. που είναι σε ισχύ και του δίνει στόχο τις 364 μονάδες. Ο στόχος της Δ.Κ θα πιαστεί μόνο αν και εφόσον δεν κρατήσει ο ΓΔ τις 720 μονάδες και βρεθεί λίγο κάτω από τις 690.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W. 738-740 εξωτερικό και εσωτερικό σημείο c=161.8% του a και σημείο στήριξης.

Από πάνω: Έχουμε 760 και 798 οι 2 καθοδικές γραμμές τάσης. 772, 793 & 807 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!