ΓΔ-FTSE ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΓΔ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
FTSE HΜΕΡΗΣΙΟ

Προϋπόθεση για να συμβεί είναι η εκπλήρωση του καθοδικού υπολοίπου στο δολλάριο που κανονικά έχει καθώς και η ανοδική κίνηση των ξένων αγορών