ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/01/2021

Φτάσαμε πλησίον των σημείων μας ΓΔ 720, ΔΤΡ 400, FTSE 1705 σύμφωνα με το χθεσινό ενημερωτικό απ’όπου έγινε αξιόλογη πλην όμως επιλεκτική αντίδραση.


Για την ακρίβεια το χθεσινό χαμηλό 726 ήταν ακριβώς σημείο της γρήγορης καθοδικής γραμμής καναλιού.


Η έλλειψη συμμετοχής του συνόλου της αγοράς στη χθεσινή άνοδο καθός και η κρισιμότητα του δολαρίου γύρω από τη γραμμή λαιμού του ανάποδου ΩΚΩ αποτελούν τεκμήρια επιφυλακτικότητας παρά τους μεγάλους όγκους στις τράπεζες.

Ας ελπίσουμε ότι η χθεσινή άνοδος δεν ήταν one-day-stand!


Αναμένουμε και την εξέλιξη της σημερινής ημέρας για πιο ασφαλή συμπεράσματα και κυρίως αν θα προσεγγιστεί το 765, 38.2% του όλου καθοδικού και τι συμπεριφορά θα έχουμε εκεί.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Το 688-690 50% του ανοδικού 3 και σημείο του κύματος 1 από το προηγούμενο ανοδικό, μέσα στο οποίο απαγορεύεται να μπει. Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού, ισότητα εσωτερικού c=a και σημείο Υ=200% του W.

Από πάνω: Έχουμε 749 και 796 οι 2 καθοδικές γραμμές τάσης. 765, 788.50 & 804 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged