ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 27/01/2021

Στο 23.6% που έφτασαν ΓΔ και FTSE δείχνουν να έχουν μία τάση αντίδρασης πάνω σε όλο το καθοδικό ως Χ έστω και αν προς το παρόν οι διαθέσεις είναι περιορισμένες.


Θεωρητικά, εφόσον ο ΓΔ ακούμπησε το 23.6% του όλου καθοδικού δηλ το 772 είναι δυνατή η συνέχιση της αντίδρασης προς τα επόμενα επίπεδα που κατά σειρά είναι: 783, 800 & 810 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού. Στη πράξη ωστόσω υπάρχει σοβαρό θέμα λόγω της μικρής συμμετοχής του ΓΔ στην αντίδραση των ξένων.


Όπως και να’χει, με ή χωρίς αντίδραση τα νέα χαμηλά δεν δείχνουν να αποφεύγονται με πιθανότατο επίπεδο το 720, 38.2% του όλου ανοδικού.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tο 720 38.2% του όλου ανοδικού. 738-740 εξωτερικό και εσωτερικό σημείο c=161.8% του a και σημείο στήριξης. 750 σημείο στήριξης. 765 η εσωτερική ισότητα c=a και το 23.6% του όλου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 798 η καθοδική γραμμή τάσης. 783, 800 & 810 το 38.2%, 61.8% & 77% του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged