ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/01/2021

Όπως αναμενόταν έγινε αρχικά προσέγγιση και στη συνέχεια διάσπαση του 1ου μας σημείου στο 794 και προσέγγιση του επόμενου (2ου) σημείου μας στις 799-800.50 όπου βρισκόταν τη Δευτέρα η γραμμή τάσης στο ημερήσιο, το 38.2% του όλου καθοδικού και το 61.8% του τελευταίου καθοδικού. Έγινε δε ενδοσυνεδριακά προσπάθεια διάσπασης του σημείου αλλά χωρίς επιτυχία, μια που το κλείσιμο ήταν εντός της στενής αυτής ζώνης αντίστασης.

Οποιαδήποτε διάσπαση του 800.50 οδηγεί στο επόμενο επίπεδο, αυτό του 810.50-811 όπου βρίσκεται το 61.8% του όλου καθοδικού.

Για σήμερα… Με μεγαλύτερες πιθανότητες αναμένεται κίνηση προς το 810-811.

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα y=w, το c=77% του a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 το 61.8% του τελευταίου ανοδικού. 795.50 σημείο retest της καθοδικής γραμμής τάσης που διασπάστηκε τη Τρίτη.

Από πάνω: Έχουμε 810.50 61.8% του όλου καθοδικού και 100% του τελευταίου καθοδικού με διάσπαση του 800.50.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged