ΓΔ – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15/01/2021

Eίδαμε το 811 (2ο σημείο μας) και 50% του καθοδικού δείχνοντας αδυναμία για το 815 δηλ. το 61.8% του καθοδικού αντίστοιχα.

Τυχόν νέα τοπικά χαμηλά μας δίνουν κίνηση προς το 450 ΔΤΡ δηλαδή 5% κάτω από εδώ και το 778-780 ΓΔ δηλαδή 2% κάτω από εδώ, όπου βρίσκεται η εσωτερική ισότητα, η γραμμή καθοδικού καναλιού και το 61.8% του τελευταίου ανοδικού.
Αν τα τοπικά χαμηλά αποφευχθούν, εξακολουθούν να ισχύουν τα ήδη υπάρχοντα σημεία αντίδρασης, δηλαδή 807, 811 και 815.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 770 η ισότητα c=a και το 77% του τελ ανοδικού. 780 και 788 το 61.8% και 50% του τελευταίου ανοδικού. 778 η εσωτερική ισότητα και η γραμμή καθοδικού καναλιού.

Από πάνω: Έχουμε κoντινά σημεία το 806 γραμμή τάσης και 807, 811 και 815 38.2%, 50% και 61.8% του καθοδικού. 830 σημείο retest της ανοδικής γρ τάσης που διασπάστηκε καθοδικά τη Δευτέρα. 806 γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!