ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 16/12/2020

Στο LIVE της Κυριακής δόθηκε μια εκτίμηση τόσο για τη γερμανική όσο και για τη δική μας αγορά: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10222498811594515/

Eξακολουθούμε να θέλουμε ημερήσιο κλείσιμο > 797 προκειμένου να ξεπεράσουμε το σημαντικό επίπεδο που αναφέρθηκε στα πρόσφατα lives & ενημερωτικά.
Όσο αυτό δεν γίνεται, η διόρθωση έχει τον πρώτο λόγο.

To πρόσφατο ανοδικό ήταν 3κυματικό βαθμού Β και παραπέμπει είτε στο 757 με ισότητα C=A στα πλαίσια επίπεδης διόρθωσης είτε σε ελαφρώς νέα υψηλά υπό τη μορφή expanded flat αν παιχτεί με διπλό τριάρι με τις πιθανότητες να είναι υπέρ του 757, δηλ του 1ου σεναρίου.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 758 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 763 το 38.2% του τελευταίου ανοδικού. 777 η γρήγορη ανοδ. γραμμή τάσης. 757 TO C=A του καθοδικού.

Από πάνω: Έχουμε 797 το 77% του καθοδικού από μια 2η μέτρηση και πολλαπλό σημείο επικινδυνότητας. 838 άνω γραμμή καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged