ΓΔ – FTSE – FTSEM – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 02/12/2020

Tα ανοδικά υπόλοιπα για τα οποία έγινε λόγος σε όλα τα πρόσφατα ενημερωτικά καλύπτονται το ένα μετά το άλλο και μάλιστα με τρόπο έντονο και βιαστικό.
Oι στόχοι μας παραμένουν: ΓΔ=765-769, FTSE=1800/1827, FTSEM=1060/1160, ΔΤΡ=450-460

Εκτιμάται δε ότι στα παρόντα επίπεδα θα πραγματοποιηθεί rotation ώστε να δουν και αρκετές επιμέρους μετοχές τα σημεία που οφείλουν (ενδέχεται και ραλάκι σε αυτές που δεν τα έχουν δει ακόμα) με σκοπό στα σημεία μας να κορυφώσουμε τοπικά.

Εκτιμάται επίσης ότι με βάση τις πιθανότητες που μας δίνουν τα διαγράμματα τα ξένα όπου να ναι πραγματοποιούν και αυτά κορυφώσεις τοπικές οι οποίες θα ακολουθηθούν από ισχυρή διόρθωση (ενδεικτικά της τάξης του 10%) τις επόμενες εβδομάδες. Δείχνουν ότι είναι σε φάση διανομής….

Απαιτείται σύνεση και αποφυγή του φαινομένου της απληστίας και του υπερενθουσιασμού που συνήθως συνοδεύεται από ανοδικές παγίδες (bull traps) και στη συνέχεια από αδυναμία απεγκλωβισμού ή και απλά κατωχύρωσης κερδών στα επίπεδα που θα έπρεπε αυτά να είχαν ήδη κατωχυρωθεί..

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 697 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 713, 681 και 656, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού.

Από πάνω: Έχουμε το 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού. 762 & 769 γραμμές ανοδικών καναλιών. Ενδείξεις ότι σε αυτή τη ζώνη δηλ έως το 770 είναι πολύ πιθανή η τοπική κορύφωση.

Καλή συνεδρίαση!