ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/12/2020

Η προσοχή μας στραμμένη στα άνω σημαντικά σημεία που προκύπτουν από 60λεπτο 816.50/831/840.

DAX, SPX & DJIA είναι σε σημαντικότατα κυματικά σημεία.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε Tα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 763 το 38.2% του τελευταίου ανοδικού. 717 στόχος διπλής κορυφής αν<760 σε κλείσιμο.

Από πάνω: Έχουμε το 810 σημείο retest της κύριας ανοδικής γραμμής τάσης. 816.50 & 831 σημεία c=a & c=138.2% του a από 60λεπτο. Υπέρβαση του 831 αλλάζει τη μέτρηση και μας δίνει το 840 όπου 3=161.8% του 1 πάλι από 60λεπτο.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged