ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10/12/2020

Είμαστε σε σημείο-κλειδί. Ένα κλείσιμο>797 θα έδινε μια πρώτη επιβεβαίωση συνέχισης του ανοδικού.
Οι πιθανότητες όμως δείχνουν να είναι υπέρ της διόρθωσης εδώ με πρώτα σημεία 780 και 763.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 736 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 744 & 706 23.6% & 38.2% του όλου ανοδικού. 780 & 763 to 23.6% & 38.2% του τελευταίου ανοδικού. 748 η γρήγορη ανοδ. γραμμή τάσης. 787 η ακόμα πιο γρήγορη ανοδ. γραμμή τάσης.

Από πάνω: Έχουμε το 904 με 3=161.8% του 1. 812 γραμμή ανοδικού καναλιού. 797 το 77% του καθοδικού από μια 2η μέτρηση και πολλαπλό σημείο επικινδυνότητας.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged