ΓΔ – FTSE – FTSEM – ΔΤΡ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 27/11/2020

Η αναμενόμενη – εδώ και παραπάνω από 1 εβδομάδα – κίνηση προς το 716 έγινε και μάλιστα με διάσπαση του επιπέδου σε κλείσιμο.
Έγινε όμως χωρίς ο ΔΤΡ να φτάσει τη ζώνη 400-410/460 και χωρίς ο FTSEM να καλύψει το ανοδικό υπόλοιπο που έχει αρχικά προς τις 1060 με ισότητα και στη συνέχεια στις 1160 μονάδες ως στόχο κούπας-χερουλιού
Ο δε FTSE έχει κύρια γραμμή τάσης αλλά και ισχότητα σε κλεισίματα στο 1800.
Από κάθε διάγραμμα προκύπτει η συνέχιση του ανοδικού με ΓΔ=765-769, FTSE=1800-1812, FTSEM=1060/1160, ΔΤΡ=450-460
Αρα εκτιμάται η ύπαρξη ανοδικού υπολοίπου για ΓΔ, FTSE 5.5% πάνω από το κλείσιμο της Πέμπτης με τον ΔΤΡ περίπου 12% πάνω από το ίδιο κλείσιμο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 682 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 686, 660 και 640, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού.

Από πάνω: Έχουμε 734 το 5=3 του ανοδικου. 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού. 753 γραμμή ανοδικού καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!