ΓΔ – ΔΤΡ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 06/11/2020


Πιθανά σημεία διόρθωσης για ΓΔ είναι τα 575(38.2%) και 565(61.8%). Το 1ο σημείο με φίλτρο το είδαμε χθες. Δεν μπορούμε στη φάση αυτή να γνωρίζουμε αν θα το ξαναδεί σήμερα ή αν θα φύγει απευθείας για υψηλότερα επίπεδα.


Παρασκευή σήμερα και κατά ένα μεγάλο ποσοστό στατιστικά σε φάσης ανοδικές είναι διορθωτική ημέρα. Μένει να δούμε αν η στατιστική θα επαληθευτεί και σήμερα.


Πάντως, είτε σήμερα είτε τις επόμενες ημέρες, είτε απευθείας από εδώ, είτε μετά από διόρθωση έως το 575/565 αναμένεται προσέγγιση των 601 και στη συνέχεια των 616/620 μονάδων. Η αντιστοιχία με FTSE και ΔΤΡ είναι 1450/1480 και 270/281/299.